همكاری با شركت هلندی؛ نقشه هواوی برای دور زدن تحریمهای آمریكا در زمینه خدمات مسیریابی

به گزارش روش سئو هواوی با یك شركت هلندی همكاری می كند تا خدمات مسیریابی را در موبایل هایش فراهم آورد و بدین سان یك مرتبه دیگر تحریم های آمریكا را دور زد.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، هم اكنون هواوی رسما به سرویس های گوگل دسترسی ندارد ازاین رو برای مسیریابی با یك شریك غیر آمریكایی همكاری می كند. بدین سان این شركت یكبار دیگر تحریم های آمریكا را دور می زند. TomTom یك شركت چندملیتی هلندی است كه فناوری های مكان یابی را توسعه می دهد. این شركت قراردادی با هواوی امضا كرده تا نقشه ها، اطلاعات مسیریابی و ترافیك را در اختیارش قرار دهد. جزئیات این همكاری هنوز فاش نشده و شركت هم از عرضه جزئیات بیشتر خودداری كرده است. البته چندان تعجبی ندارد كه هواوی چنین شراكتی را انجام دهد. با عنایت به تحریم های آمریكا، این شركت چینی باید برای عرضه خدمات مسیریابی یك همكار بین المللی تعیین می كرد یا آنكه نرم افزار نقشه آن محدود می شد. البته این خبر مهمی بشمار می رود چونكه حتی اگر هواوی نتواند برای دستیابی به موفقیت در خارج چین به اپلیكیشن های گوگل دسترسی یابد، لازم نیست نگران از بین رفتن قابلیت های حیاتی آن باشد.