با حضور معاون وزیر ارتباطات؛ وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان بررسی گردید

روش سئو: جلسه بررسی وضعیت پروژه های مجتمع های فناوری اطلاعات و ارتباطات در ۸ استان كشور كه از آبان ماه سال ۹۷ وارد فاز عملیاتی شدند و تا آذرماه سال جاری ادامه یافت، اجرا شد.
به گزارش روش سئو به نقل از وزارت ارتباطات، جلسه گزارش پیشرفت پروژه های ICT با حضور فرهاد معارفی معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات و حسین بنازاده مشاور و مدیر پروژه های ICT و تعدادی از مشاوران پروژه ها در محل وزارت ارتباطات انجام شد.

در این نشست، معارفی پس از ارائه گزارش وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان كشور، با اشاره به وضعیت بازار و شرایط اقتصادی كشور، اظهار داشت: باتوجه به این شرایط، اولویت ما عدم توقف پروژه ها بود و تمام تلاش خودرا برای این منظور انجام دادیم و پروژه ها پیشرفت خوبی داشته است. وی بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیت ها برای انجام و تكمیل پروژه های مجتمع های ICT در استانها، اضافه كرد: برای ادامه و تكمیل پروژه ها از ظرفیت مدیران استانی استفاده كردیم. معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات از مشاورین و دست اندركاران پروژه های مجتمع های ICT استانها خواست در این پروژه ها به موضوع صرفه جویی در مصرف آب و مدیریت سبز توجه داشته باشند و برنامه هایی برای این منظور در نظر بگیرند. در این نشست گزارشی از وضعیت پروژه های مجتمع های ICT در ۸ استان كشور از آبان ماه سال ۹۷ تا آذرماه سال جاری ارائه شد و در بخش دیگری از این جلسه مشاورین پروژه های ICT سوالات خود درباره برگزاری مناقصات و انجام قراردادها را با كارشناس حقوقی سازمان برنامه و بودجه كشور مطرح نمودند.

منبع: