در پژوهشكده سیاست پژوهی فاوا؛ قوانین تنظیم بازار توسعه پهنای باند در كشور تدوین شد

به گزارش روش سئو رئیس پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا از تدوین قوانین و مقررات در رابطه با تنظیم بازار توسعه پهنای باند اینترنت در كشور اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علیرضا یاری در اینباره اظهار داشت: سیاستگذاری های این پژوهشكده در جهت توسعه پهنای باند اینترنت و افزایش كاربران، احساس احتیاج به تدوین قوانین و مقرراتی را ایجاد كرد كه باید در طیف وسیع تر و به شكل منعطف تری صورت گیرد. از همین رو پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا، قوانین و مقرراتی را به منظور تنظیم بازاری كه بخش دولتی، خصوصی و مردم در آن مصرف كننده هستند، تدوین كرد. وی اظهار داشت: فرایند بررسی و نهایی شدن این قوانین در دست انجام است و به كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست وزیر ارتباطات پیشنهاد می شود و در نهایت بعد از بررسی، تصویب و به قانون تبدیل خواهد شد. یاری در مورد محورهای پژوهشی پژوهشكده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی فاوا اظهار داشت: آینده پژوهی و رصد تحولات فناوری در ایران و جهان، سیاست گذاری و تدوین راهبردهای بخش فاوا، تدوین حقوق و مقررات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مدلهای كسب و كار فاوا در كشور، توسعه كارآفرینی فاوا مبتنی بر ایجاد اشتغال دانش بنیان، راه اندازی طرح پارك تخصصی ICT، طرح­ ریزی و توسعه زیرساخت­ ها و ساختارهای فنی مطالعه فرهنگ در فضای مجازی و مفهوم ­شناسی و تحلیل كاربردی مسأله فرهنگ در ابعاد مختلف فضای مجازی از محورهای اصلی فعالیت این پژوهشكده است.