امكان تولید ویدئوهای جعل عمیق با برنامه تیك تاك

به گزارش روش سئو شركت بایت دنس كه مالك اپلیكیشن شبكه اجتماعی تیك تاك است، قابلیتی را به صورت آزمایشی به این برنامه افزوده كه تولید ویدئوهای جعل عمیق را با دریافت یك عكس ممكن می كند.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، قابلیت مورد اشاره كه Face Swap نام دارد در چارچوب كدهایی به برنامه تیك تاك و هم به اپلیكیشن چینی دوئین افزوده شده است. با فعال كردن قابلیت مذكور افراد تنها باید چهره خویش را اسكن كنند و سپس منتظر تهیه ویدئویی جعلی و قلابی بر اساس تصویر خود باشند.
محققان امنیتی در مورد اضافه شدن چنین قابلیتی به شبكه اجتماعی تیك تاك اخطار داده و می گویند ویدئوهای جعل عمیق برای كلاهبرداری و اقدامات فریبكارانه قابل استفاده هستند و تسهیل تولید ویدئوهای مذكور ایده بدی است. همینطور از راه قابلیت مورد اشاره می توان داده های حساس بیومتریك شخصی افراد را هم سرقت كرد و این مسئله هم باعث نگرانی است.
هنوز معلوم نیست آیا قابلیت مورد اشاره در نهایت به برنامه تیك تاك اضافه می شود یا خیر. مدیران بایت دنس و تیك تاك هنوز در این حوزه واكنشی از خود نشان نداده اند.