پیش بینی اختلالات روانی كودكان تنها با بررسی اسكن مغزی آنها

روش سئو: پژوهشگران ˮدانشگاه كالیفرنیا، بركلیˮ آمریكا در مطالعه اخیرشان اظهار كرده اند می توان با بررسی اسكن های مغزی كودكان، مشكلات روانی كه ممكنست در آینده به آن مبتلا شوند را پیش بینی نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تك اكسپلوریست، هر بخش از مغز نقش خاصی در عملكرد شناختی ما دارد. همه این مناطق بطور همزمان كار می كنند و همیشه در حال دریافت و ارسال سیگنال های ورودی هستند و برفعالیت های سلول ها در مغز نظارت می كنند و در افكار، احساسات و اعمال ما نقش مهمی دارند.
تصویربرداری از این مناطق مغز می تواند به دانشمندان در درك بهتر چگونگی بروز علایم اختلالات روانی نوجوانان كمك نماید.
بتازگی پژوهشگران دانشگاه كالیفرنیا، بركلی با همكاری پژوهشگران “دانشگاه نورت ایسترن” اظهار كرده اند اگر بتوانند اسكن مغزی را در سنین كم از كودكان گرفته و مورد بررسی قرار دهند قادر به پیش بینی میزان احتمال مبتلاشدن یك نوجوان به اختلالات روانی در آینده خواهند بود.
این یافته ها می تواند بسیار مفید باشد چونكه دانستن این مساله می تواند سبب شود تا افراد با انجام برخی كارها از مبتلاشدن یا پیشرفت این بیماری جلوگیری نمایند.
“سیلویا بانج”(Silvia Bunge) استاد روانشناسی دانشگاه كالیفرنیا، بركلی و نویسنده ارشد این مطالعه اظهار داشت: ما طی این مطالعه نشانه هایی را در عملكرد مغز كوكان شناسایی كردیم كه این نشانه ها می تواند به ما در پیش بینی تغییرات خلقی و تغییرات بخش توجه كمك نماید. مشكلات روانی اغلب دیرهنگام در افراد شناسایی می شود بدین سبب نمی توان اقدامی صحیح برای جلوگیری از آن انجام داد.
طی این مطالعه پژوهشگران ۹۴ كودك را به مدت چهار سال تحت بررسی قرار دادند و سپس داده های جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. دانشمندان با بررسی اسكن های اف. ام.آر.آی یا تصویرسازی تشدید مغناطیسی كاركردی(fMRI) كه طی این مدت از كودكان گرفته بودند موفق به شناسایی چند نشانگر زیستی مهم كه نقش تاثیرگذاری در مبتلاشدن به اضطراب و افسردگی و اختلال كمبود توجه داشتند، شدند.
یافته ها نشان داد كودكان مبتلا به اختلالات خلقی، ارتباط ضعیفی بین یك ناحیه كنترل در قشر پیش پیشانی مغز و قشر كمربندی قدامی subgenual دارند. در همین حال كودكانی كه اختلالات توجه دارند، ارتباط بسیار محكمی بین قشر پیش پیشانی مغز و قشر پیش پیشانی میانی مغز دارند.
بانج در آخر اضافه كرد: ما امیدواریم كه در آینده ای نه چندان دور بررسی اسكن های مغزی كودكان بتواند به ما در شناسایی سریع تر بیماری های روانی و شروع یك درمان موثر كمك نماید.
یافته های این مطالعه در مجله “American Medical Association – Psychiatry” منتشر گردید.

منبع: