تأثیر چاقی در كاهش عوارض درمان سرطان

به گزارش روش سئو یك مطالعه جدید از محققان استرالیایی نشان داده است كه مبتلایان به سرطان كه شاخص توده بدنی آنها بالا است، می توانند در بقای خود وضعیت بهتری نسبت به باقی بیماران داشته باشند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، در این مطالعه جدید روی گروه بزرگی از مبتلایان به “سرطان ریه سلول های غیركوچك”(nsclc) تمركز شد و این بیماران شكل جدیدی از ایمن درمانی را دریافت نمودند.
“گاناسان كیچناداس”(Ganessan Kichenadasse) محقق ارشد پروژه اظهار كرد، در مطالعات پیشین مفهومی به نام “پارادوكس چاقی” كشف شده بود كه در آن چاقی با افزایش خطرات ناشی از مبتلا شدن به سرطان های خاص همراه می باشد و از سویی دیگر امكان دارد در بعضی افراد به صورت غیرمستقیم یك عامل محافظ باشد و احتمال بقای بیشتری را برای بیمار فراهم آورد.
طی سالیان اخیر مقوله “پارادوكس چاقی” مبحث بحث خیلی از محققان بوده است و خیلی از آنها ادعا می كنند كه چاقی می تواند توسط برخی عوامل اندازه گیری نشده، یك عامل اصلاح ناهنجاری باشد.
حال محققان دانشگاه “فلیندرز”(Flinders) استرالیا شواهد جدیدی عرضه كرده اند كه نشان دهنده ارتباط میان چاقی و افزایش كارایی سیستم ایمنی است.
این تحقیق یكی بزرگترین گروه های مطالعه شده تا به امروز را داشته و در آن نزدیك به هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به سرطان ریه nsclc درمان مهاركننده ی جدیدی به نام “atezolizumab” را دریافت نمودند.
در این مطالعه نشان داده شد كه میان “شاخص توده بدنی”(BMI) زیاد، چاقی و بهبود پاسخگویی بیمار در ایمنی درمانی، یك رابطه قوی وجود دارد.
ایمنی درمانی یك روش درمانی برای برخی بیماری ها همچون سرطان است كه با تحریك یا سركوب پاسخ سیستم ایمنی عمل می كند.
“گاناسان كیچناداس” گفته كه ما معتقدیم تحقیقات بیشتری راجع به ارتباط چاقی با سرطان وجود دارد چونكه “شاخص توده بدنی” بالا یك نقش بالقوه محافظتی در سایر درمان های سرطانی هم دارد.
وی ادامه داد، این نتایج به هیچ وجه نشان نمی دهد كه مبتلایان به سرطان قبل از دریافت درمان های ایمنی درمانی، وزن خویش را بالا برند و چاقی هنوز هم یك عامل خطرناك در ایجاد تعداد زیادی از سرطان ها به حساب می آید.
نتایج این پژوهش در مجله “JAMA Oncology” منتشر شد.