روش جدید اف بی آی برای گول زدن هكرها

به گزارش روش سئو سازمان اف بی آی آمریكا طی برنامه ای با كمك اطلاعات واقعی نوعی داده جعلی یا طعمه ساخته است. این طعمه در اطلاعات واقعی شركت ها آمیخته می شود و هكرها را هنگام سرقت گول می زند.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، سازمان اف بی آی در آمریكا ادعا می كند راهی یافته كه به شركت ها كمك می نماید هنگام هك اطلاعاتشان خسارت كمتری متحمل شوند. این سازمان ادعا می كند راهی یافته تا هكرها را به سمت اطلاعات اشتباهی سوق دهد. در همین راستا این سازمان برنامه IDILE را راه اندازی كرده است. در این برنامه شركت ها اطلاعاتی را بعنوان طعمه ذخیره می كنند تا هكرها هنگام سرقت داده های با ارزش سردرگم شوند. هرچند اف بی آی جزئیات بیشتری از شیوه كاركرد IDILE را فاش نكرده اما یكی از مقامات اعلام نموده اطلاعاتی كه در ساختار داده های موجود تركیب می شوند، واقعی به نظر می رسند. دانلود اطلاعات تقلبی ( طعمه) از جانب هكرها به كارمندان بخش IT اخطار می دهد اتفاقی غیرمعمول روی داده است. اف بی آی با استفاده از اطلاعات واقعی، داده های طعمه را بوجود می آورد. البته اطلاعات واقعی ذخیره نمی شوند و فقط در صورت رضایت كاربران از آنها استفاده می شود. با این وجود هیچ ضمانتی وجود ندارد این روش كارآمد باشد. یك هكر هوشمند امكان دارد اطلاعات را بررسی كند. از جانب دیگر این روش فقط بعنوان سیستم امنیتی زیربنایی این شركت كارآمد است.