برای بی اعتمادی به گوگل؛ سیستم عامل فیسبوك به جنگ اندروید می رود

به گزارش روش سئو فیسبوك با هدف كاهش اتكا به سیستم عامل اندروید گوگل به دنبال عرضه سیستم عامل اختصاصی خود است تا از آن در سرویس های این شركت استفاده نماید.

به گزارش روش سئو به نقل از فرست پست، مقرر است از سیستم عامل اختصاصی فیسبوك در هدست های واقعیت مجازی اوكیولس این شركت و هم نمایشگر هوشمند پرتال برای تماسهای ویدئویی استفاده گردد.
فیس بوك طراحی سیستم عامل اختصاصی خویش را به مارك لوكوفسكی سپرده كه در گذشته از مدیران ارشد مایكروسافت بوده و همچون طراحان سیستم عامل ویندوز ان تی هم به حساب می آید.
هنوز معلوم نیست این سیستم عامل چه خصوصیت ها و چه امكاناتی دارد، اما با عنایت به استفاده اوكیلس و پرتال از اندروید، گوگل قادر به كنترل سخت افزارهای مورد استفاده فیسبوك است و این شركت از چنین مسأله ای خرسند نیست.
اندرو بوسورث مدیر بخش سخت افزار فیسبوك هم قبلاً گفته بود در آینده امكان دارد فیسبوك از سخت افزارهایی استفاده نماید كه وابسته به نرم افزارهای تولیدی گوگل نباشند. وی افزوده بود: ما نمی توانیم به رقبایمان در بازار اعتماد نماییم و باید به خودمان متكی باشیم.
فیس بوك به دنبال عرضه عینك های واقعیت افزوده و دستیار صوتی اختصاصی خود هم هست و از همین رو بدیهی به نظر می آید كه بخواهد از اتكای خود به سیستم عامل های اپل و گوگل تا حد امكان بكاهد.