اپلیكیشن آمازون جهت بررسی رفتار رانندگان

روش سئو: شركت ˮآمازونˮ با كمك نوعی اپلیكیشن، رفتار كارگران را هنگام رانندگی ثبت می كند و برای آنها رتبه هایی را در نظر می گیرد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از بیزینس اینسایدر، پیمانكاران آمازون اخیرا اپلیكیشنی را به كار گرفته اند كه می تواند كارگران تحویل بار را ردیابی كند و به رفتار آنها طی رانندگی، نمره بین صفر تا ۸۵۰ بدهد.
هدف از ابداع این اپلیكیشن موسوم به “منتور”(Mentor) این است كه رانندگان را به رانندگی ایمن تشویق كند و بر طبق رفتارهای رانندگی مانند ترمز مشكل، چرخش در گوشه خیابان، شتاب و سرعت گرفتن و همین طور حواس پرتی ناشی از كار با تلفن همراه، به رانندگان نمره بدهد.
اگر رانندگان در حال حركت وسیله نقلیه خود، تلفن همراه را بردارند و با آن كار كنند، گرفتار حواس پرتی می شوند. هنگامی كه رانندگان با یكی از ون های شركت آمازون كه به ابزار ارتباط ازراه دور مجهز هستند كار می كنند، اپلیكیشن منتور، رفتارهایی همچون بستن كمربند ایمنی هنگام رانندگی با سرعت حدود ۱۰ كیلومتر را مورد بررسی قرار می دهد و خطاهای آنها را ثبت می كند.
منتور به صورت روزانه، گزارش هایی را در مورد نمره رانندگی و رفتارهای خطای رانندگان آمازون ارائه می دهد. این رفتارها در اپلیكیشن منتور، “رخدادها”(events) نامیده می شوند. هر یك از این رخدادها، با یك نقشه همراه هستند كه زمان و مكان وقوع آنها را مشخص می كند. داده های گردآوری شده با منتور، نهایتا در اختیار مدیران رانندگان قرار می گیرند.
مدیر با كمك داده های منتور می تواند به گزارش های روزانه، هفتگی و ماهیانه در مورد هر راننده دسترسی داشته باشد و خطاهای گوناگون آنها همچون شتاب، ترمز، حواس پرتی، سرعت بالا، بسته نبودن كمربند، تصادفات و كارآیی سوخت را مورد بررسی قرار دهد.
در این طرح، از رانندگانی كه نمرات بالایی در اپلیكیشن منتور به دست بیاورند، تقدیر می شود.
آمازون قبل از این نیز به بررسی و ردیابی میزان خلاقیت كارگران انبار با استفاده از داده های گردآوری شده پرداخته بود.

منبع: