فناوری ارتباطات در لایحه بودجه ۹۹؛ ۱۴۰۰ میلیارد به ارائه كنندگان خدمات الكترونیكی اختصاص می یابد

روش سئو: در لایحه بودجه ۹۹ به شركت های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده شده است تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از منابع خودرا برای ایجاد اپراتورهای ارائه كننده خدمات الكترونیكی هزینه كنند.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، در لایحه بودجه سال ۹۹ كه از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است در بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه به شركت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است تا با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیار ریال از محل منابع داخلی خودرا برای كمك به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه كننده خدمات الكترونیكی در كلیه بخش ها، پشتیبانی از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات كالا و خدمات در بخش ICT توسط بخش خصوصی و تعاونی به صورت وجود اداره شده اختصاص دهند.
این تخصیص بودجه برمبنای بخشنامه ای كه به پیشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهیه می شود باید صورت گیرد و به تصویب هیئت وزیران برسد.
در بند ج تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ نیز به وزارت ارتباطات اجازه داده شده است كه بوسیله سازمان توسعه ای و شركت های تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصی و عمومی داخلی و خارجی برای انجام پروژه های دولت الكترونیك و توسعه خدمات الكترونیكی همچون هوشمند سازی مدارس اقدام نماید.
موضوع هوشمند سازی مدارس در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات تكلیف شده است. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شركت های تابعه این وزارتخانه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین می شود.

منبع: