برای تحصیل در دانشگاه NPU چین؛ فراخوان بورسیه كارشناسی ارشد و دكتری سازمان فضایی اپسكو منتشر گردید

روش سئو: سازمان فضایی ایران در اطلاعیه ای، جزئیات بورسیه كارشناسی ارشد و دكتری سازمان همكاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسكو ۲۰۲۰ ) در دانشگاه NPU چین را منتشر نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان فضایی ایران، با عنایت به مشاركت دانشگاه NPU كشور چین (Northwestern Polytechnical University ) در برنامه مشترك بورسیه اپسكو و شورای بورسیه چین، سازمان همكاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسكو) نسبت به ارسال اطلاعیه اعطای بورسیه در دو مقطع كارشناسی ارشد و دكتری با عناوین APSCO-NPU-Master Program-۲۰۲۰ و APSCO-NPU-PhD Program-۲۰۲۰ اقدام نموده است. آخرین مهلت ارسال درخواست به همراه تصویر كلیه مدارك درخواستی ۱۵ دی ماه ۹۸ اعلام شده و تاریخ مذكور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. بر این اساس باید تمامی مدارك مورد نیاز به صورت فرمت pdf با رعایت كدگذاری به آدرس پست الكترونیكی سازمان فضایی ایران isacircisa.ir ارسال شود. سهمیه كشوری این طرح برای معرفی متقاضیان در مقطع كارشناسی ارشد، حداكثر سه نفر و در مقطع دكتری حداكثر ۲ نفر اعلام شده است و جمعا سقف سهمیه كشور، حداكثر ۴ نفر در هردو مقطع و در تمامی گرایش ها خواهد بود. تابعیت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، شرط سنی حداكثر ۴۰ سال برای دكتری و حداكثر ۳۵ سال برای كارشناسی ارشد، تسلط كامل به زبان انگلیسی (مدارك معتبر بین المللی زبان موردنظر شورای بورسیه چین)، در اختیار داشتن گذرنامه عادی و نداشتن منع قانونی برای خروج از كشور، داشتن زمینه مرتبط آموزشی، پژوهشی یا صنعتی در حوزه فناوری فضایی و قبولی در مصاحبه سازمان فضایی ایران، اپسكو و دانشگاه NPU همچون شرایط عمومی است كه متقاضیان بورسیه های كارشناسی ارشد و دكتری اپسكو-۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است. كمك هزینه تحصیلی برای شهریه دانشگاه NPU در مقطع دكتری ماهیانه ۳۵۰۰ یوان و در مقطع كارشناسی ارشد ماهیانه ۳۰۰۰ یوان درنظر گرفته شده است. مدت تحصیل نیز برای دانشجویان دوره كارشناسی ارشد ۲.۵ سال و دانشجویان دوره دكترا، ۴ سال خواهد بود. گرایشها، فرم درخواست بورسیه كارشناسی ارشد و دكترای اپسكو، شرایط تخصصی و مراحل درخواست برای متقاضیان در سایت سازمان فضایی ایران قرار داده شده است.

منبع: