برای تحقق ۵G در كشور؛ رگولاتوری خواهان آزادسازی باند فركانسی در اختیار صدا و سیما شد

به گزارش روش سئو معاون امور رادیویی رگولاتوری با اشاره به اینكه یكی از الزامات تحقق فناوری نسل پنجم ارتباطات، آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ توسط صداوسیما است، از آغاز استفاده تجاری برخی كشورها از ۵G اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از رگولاتوری، نسترن محسنی خواهان آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز توسط صداوسیما جهت راه اندازی و توسعه نسل پنجم ارتباطات در كشور شد. معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاكید كرد: جهت راه اندازی و توسعه ۵G بعنوان بستر اصلی تحقق تكنولوژی های جدید نظیر اینترنت اشیا ( IOT )، عرضه سرویس های با قابلیت و اطمینان بالا و تأخیر بسیار پایین (URLL Communications) و همینطور در جهت تحول دیجیتال (Digitalization) در كشور، به باندهای فركانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بعنوان راهكار مطلوب در تأمین پوشش سراسری در كشور، نیازمندیم. وی درباره لزوم آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اظهار داشت: بحث باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بحث جدیدی نیست و درباره آن صحبت های زیادی شده است، منتها این بحث از دید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن جهت در این مقطع زمانی موردتوجه ویژه قرارگرفته كه ۵G پشت درها است. محسنی اضافه كرد: همه آگاه اند كه حتی بعضی از كشورها استفاده تجاری از ۵G را اخیراً شروع كرده اند و بسیاری دیگر از كشورها، حداقل پایلوت های بسیاری را در این عرصه اجرا كرده اند. ازاین رو نمی خواهیم فرصتی را كه یك مرتبه در زمان توسعه ارتباطات همراه ۳G و ۴G می توانست از راه در اختیار گرفتن این باندها و با هزینه كمتر نصیب كشور شود، به هنگام توسعه ۵G از دست دهیم. وی افزود: خاصیت و مشخصه طیف های فركانسی بر این اصل استوار است كه با رجوع به باندهای فركانسی پایین تر، شعاع پوشش دهی سایت های رادیویی افزایش می یابد؛ فرضاً شعاع سلولی باندهای ۷۰۰ مگاهرتز در مقایسه با باند ۲۶۰۰ مگاهرتز، به سه برابر افزایش می یابد و به عبارتی با در اختیار داشتن این باند، بخش ICT با كاهش یك سومی سرمایه گذاری در دسترسی شبكه همراه برای پوشش یك منطقه مشخص روبرو خواهد بود. معاون امور رادیویی رگولاتوری اظهار داشت: حال تصور كنید در نقاطی كه سرمایه گذاری از جانب اپراتور فاقد توجیه اقتصادی می باشد و از سویی توسعه شبكه و خدمات برای همه مردم موردنظر دولت می باشد، دسترسی به این باند، می تواند تا چه حدی پوشش دهنده دغدغه های سرمایه گذاری و به تبع آن تأمین كننده اهداف توسعه ای باشد. وی ادامه داد: در نقاطی كه برای یك بنگاه اقتصادی توجیه كافی برای سرمایه گذاری وجود ندارد، دولت مجبور به تأمین هزینه ها است تا فرصت یكسان را برای همه اقشار جامعه در دسترسی به خدمات ایجاد كند. درحالی كه با در اختیار داشتن باندهای مذكور تا حدود قابل قبولی طرح های توسعه ای از منظر اپراتور توجیه پذیر و مقرون به صرفه خواهند بود. محسنی با اشاره به اینكه یكی از فناوری های اصلی كه به علت ارزش افزوده ای كه عاید كشورها می كند و دنیا در این عصر به آن توجه ویژه دارد اینترنت اشیا است، اظهار داشت: IOT چیزی نیست جز تأمین ارتباط هر شی ء با شی ء دیگر در هر مكان و هر زمان. تحقق این معنا یعنی دسترسی به ارتباطات مبتنی بر تكنولوژی های جدید ارتباطی در همه مناطق جغرافیایی و البته یكی از ابزارهای اصلی دستیابی به این نوع ارتباط دسترسی متولی مدیریت فركانس كشور به باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است. وی خاطرنشان كرد: توسعه ۵G و تحقق همه تكنولوژی های جدید مبتنی بر ۵G صرفاً از محمل و بستر باندهایی نظیر ۳۵۰۰ مگاهرتز و ۲۶۰۰ مگاهرتز كه عموماً ظرفیت سازی را برای شبكه تأمین می كنند نمی گذرد و زمان آن رسیده است كه سازمان صداوسیما با توقف كامل پخش های آنالوگ خود، برابر توافقنامه GE۰۶ كه توقف پخش سیگنال های پخش همگانی(رادیو- تلویزیونی) را در ژوئن سال ۲۰۱۵ برای پذیرندگان این توافقنامه اعلام نموده، پایبند باشد و نتیجه این اقدام كه به تخلیه بخش بزرگی از باند UHF خواهد انجامید را هرچه سریع تر شاهد باشیم. محسنی اضافه كرد: از ۱۳ سال قبل تعاملات و مكاتبات گوناگونی با سازمان صداوسیما و البته دیگر سازمان ها و نهادهای مربوطه صورت گرفته است و اگر بگویم كتابچه ای از مكاتبات و پیگیری ها در سازمان در این رابطه درست شده شاید حیرت انگیز باشد ولیكن متأسفانه این گونه است و به رغم تمام آن اقدام ها تا این مقطع زمانی، این باند در اختیار متولی اصلی آن قرار نگرفته؛ اما امیدواریم در شرایط فعلی كشور، سازمان صداوسیما با رویكرد تعاملی و نگاه سیستمی، مبحث را از نگاه كشوری مورد بازنگری قرار دهد و با عنایت به آنكه ۵G بعنوان بستر انقلاب صنعتی چهارم مورد اقبال جوامع جهانی است، نسبت به آزادسازی بخش اعظم باند فركانسی معروف به ۷۰۰ اقدام نماید. معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره بهترین زمان دسترسی به این باندها جهت راه اندازی ۵G كه منجر به عقب نماندن كشور از تكنولوژی های جدید هم بشود اظهار داشت: زمان راه اندازی و توسعه ۵G سال ۲۰۲۰ تعیین شده است ولیكن در خبرها این روزها می شنویم كه در بعضی كشورها توسعه تجاری هم اینك و پیش از شروع سال جدید میلادی ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است؛ ازاین رو با جمیع شرایط چنانچه بتوانیم تا دو سال آینده امكان عرضه فراگیر نسل پنج ارتباطات همراه یا همان ۵G را در كشور محقق نماییم یقیناً می توانیم ادعا نماییم كه از فناوری آن چنان عقب نیستیم و البته رسیدن به همین هدف گذاری دوساله، نیازمند تعیین تكلیف هرچه سریع تر و حداكثر یك ساله باندهای فركانسی معروف به باند ۷۰۰ مگاهرتز به موازات تأمین دیگر الزامات و المان های موردنیاز برای توسعه ۵G است.