یك مقام مسئول در رگولاتوری: بازرسی استانی رگولاتوری برای تامین حقوق مشتركان خدمات ارتباطی

به گزارش روش سئو تیم بازرسان ویژه ستادی رگولاتوری با هدف نظارت پیشگیرانه، تامین حقوق مشتركان و اطمینان از اجرای كامل قوانین و مقررات به استانهای مختلف اعزام می شوند.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پیمان قره داغی مدیركل حفاظت از حقوق مصرف كننده رگولاتوری با اشاره به این خبر از بررسی وضعیت ارتباطی استان مازندران در بازرسی ویژه رگولاتوری بعد از استان قزوین اطلاع داد. وی اظهار داشت: تیم بازرسان ویژه ستادی رگولاتوری با هدف نظارت پیشگیرانه، تامین حقوق مشتركان و اطمینان از اجرای كامل قوانین و مقررات پس از استان قزوین به استان مازندران اعزام شدند. مدیركل حفاظت از حقوق مصرف كننده رگولاتوری از بازدید و بازرسی از اجرای صحیح فرآیند تخلیه خطوط بدهكار تلفن ثابت و كیفیت پاسخگوئی در مراكز تماس شركت مخابرات ایران، اجرای صحیح فرآیند احراز هویت در دفاتر فروش اپراتورهای سیار و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان مازندران اطلاع داد. قره داغی با اشاره به هماهنگی انجام شده با شركت مخابرات ایران در استان مازندران اضافه كرد: هم اكنون منطقه مخابراتی این استان برای برگرداندن تمامی خطوط تلفن ثابت تخلیه شده به مشتركین آمادگی لازم را دارد و تمامی مشتركانی كه خط تلفن ثابت آنها به دلیل بدهی تخلیه شده می توانند با رفتن به مراكز مخابراتی مربوط و پرداخت بدهی های معوقه برای بازگرداندن و اتصال مجدد خط تلفن خود درخواست بدهند و اپراتور با رعایت مصوبه ۲۰۷ كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای دایری خط اقدام می كند. وی درباره وضعیت مراكز تماس شركت مخابرات مازندران تصریح كرد: نتایج ارزیابی تیم بازدید و بازرسی رگولاتوری از شاخص های كلیدی پشتیبانی مركز تماس شامل زمان انتظار پاسخگوئی، رضایتمندی مشتركان، آموزش و سطح كیفیت پاسخگوئی نفرات، شرایط فیزیكی محل مركز تماس، فرآیندهای پاسخگوئی و اطلاعات مورد نیاز فرد پاسخگو نشان داده است میانگین شاخصها در این استان مناسب می باشد. مدیركل حفاظت از حقوق مصرف كننده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با اشاره به راه اندازی بخش رضایت سنجی مشتركین تلفن ثابت در بخش خرابی تلفن شركت مخابرات ایران (۲۰۱۱۷) بعنوان اقدام مثبت در پاسخگوئی به مشتركان، درباره نتایج بازدید از دفاتر فروش اپراتورهای سیار و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان مازندران اضافه كرد: نتایج بازدیدها از دفاتر فروش اپراتورهای همراه نشان داده است كاركنان بعضی از دفاتر برای اجرای كامل فرآیند ارسال رمز یك بار مصرف (One Time Password) به صورت مناسب آموزش ندیده بودند.