بسته اخبار علم و فناوری؛ ویدئو

روش سئو: پژوهشگران استرالیایی راهكار تازه ای برای احیای صخره های مرجانی پیدا كرده اند و اخیرا نیز یك میز هولوگرامی تازه طراحی شده است. در این شماره از بسته اخبار علم و فناوری ایسنا، درباره راهكار تازه احیای صخره های مرجانی می شنویم، میز هولوگرامی عجیبی را می بینیم و با هم به مناطق دوردست شمال شرقی سیبری سفر می نماییم.
مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امیرحسین شهسواری / گوینده: نوید مرسلی

منبع: