شارژ مجدد كارت های تلفن؛ تلفن های همگانی به روزرسانی شدند

به گزارش روش سئو مدیرعامل شركت مخابرات ایران اظهار داشت: تلفن های همگانی با هدف تسهیل كاركرد و استفاده بهینه در سراسر كشور به روز رسانی شدند.
به گزارش روش سئو به نقل از شركت مخابرات ایران، سید مجید صدری اظهار داشت: شركت مخابرات ایران به منظور دسترسی سهل كاربران تلفن همگانی به كارت های قابل شارژ، طرح به روز رسانی تلفن های همگانی را به اجرا در آورده و تماس بوسیله تلفن های همگانی در صورت فعالسازی كارت های تلفن، به راحتی و با قابلیت شارژ مجدد امكان پذیر خواهد بود. وی با اشاره به اینكه تماس بوسیله تلفن همگانی فقط در صورت فعال سازی كارت های تلفن امكان پذیر است، اظهار داشت: زیرساخت های بسیار مناسبی در حوزه تلفن ثابت در سراسر كشور برقرار شده است و در همین راستا از ظرفیت دستگاه های هوشمند تلفن همگانی در طرح جدید استفاده و بهینه سازی می شود. صدری اضافه كرد: مشتریان برای فعالسازی كارت های تلفن قدیمی می توانند به مراكز مخابراتی بازگشت كنند و بعد از ثبت كارت تلفن به نام مشتری، رمز ۴ رقمی به كارت تلفن اختصاص می یابد و در صورتیكه مشتریان كارت تلفن جدید خریداری كنند آن كارت به نام مشتری ثبت و رمز ۴ رقمی به كارت تلفن اختصاص می یابد. مدیرعامل شركت مخابرات ایران با اشاره به اینكه در كارت تلفن جدید خریداری شده مبلغی بعنوان شارژ اولیه موجود است افزود: مشتریان می توانند برای خرید شارژ به سایت شركت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir، مراجعه به مراكز مخابراتی و یا از كد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع استفاده كنند. وی ادامه داد: مشتركان باید ابتدا كارت تلفن خودرا در كارت خوان تلفن همگانی قرار دهند كه در این قسمت پیام «در حال ارزیابی اعتبار كارت» مشاهده می شود، سپس باید رمز چهار رقمی خودرا وارد كنند كه پس از مشاهده پیام «لطفا شماره گیری نمایید»، كارت فعال می شود. مدیرعامل شركت مخابرات ایران همین طور افزود: در روش جدید به روزرسانی تلاش شده است كه كاربران تلفن های همگانی همچنان از كارت های تلفن در اختیار خود، استفاده و پس از اتمام اعتبار آن بتوانند نسبت به شارژ و استفاده مجدد از آن اقدام نمایند. وی ادامه داد: با عنایت به قابل شارژ بودن كارت های تلفن، از دور انداختن كارت بعد از اتمام شارژ مشتركان خود داری شود و در صورتیكه مشترك هنگام استفاده از كارت تلفن خود پیام «كارت غیر مجاز می باشد» را در دستگاه تلفن همگانی مشاهده كرد لازم است برای حل مشكل به مراكز مخابراتی بازگشت كند. صدری اشاره كرد: با عنایت به این كه بخش عمده ای از كاركرد تلفن های همگانی مربوط به بخش های متراكم و گروه های خاص جمعیتی مانند خوابگاه ها، پادگان ها و مكان های مشابه است، شركت مخابرات ایران در تلاش است تا با استفاده از تمام امكانات خود، ارتباطات هم وطنان را در سراسر كشور به بهترین شكل ممكن و در امتداد تحقق شعار ارتباطی فراگیر، به صورت پایدار نگاه دارد.

منبع: