با حضور هیئت ایرانی؛ كنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی شروع به كار كرد

به گزارش روش سئو كنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی ((WRC-۱۹) با حضور ۱۹۳ كشور عضو اتحادیه جهانی ارتباطات در شرم الشیخ مصر شروع به كار كرد. دراین كنفرانس هیئتی از ایران به سرپرستی معاون وزیر ارتباطات حضور دارند.
به گزارش روش سئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، كنفرانس جهانی ارتباطات رادیوئی سال ۲۰۱۹ (WRC-۱۹) با بیشتر از ۳ هزار و ۵۰۰ شركت كننده از ۱۹۳ كشور عضو اتحادیه جهانی ارتباطات (ITU) در شرم الشیخ مصر شروع به كار كرد. هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در این كنفرانس حضور دارند. در این كنفرانس جهانی كه تا اول آذرماه ادامه دارد، ۲۴ دستور كار مربوط به باندهای فركانسی لازم برای توسعه آتی سامانه های نسل پنجم موبایل (۵G)، مقررات و روند ثبت و هماهنگی شبكه های ماهواره ای در باندهای فركانسی مختلف و اقدامات مقرراتی لازم برای پشتیبانی از مدرن سازی سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریائی (GWDSS) بررسی می شوند. بازبینی مقررات رادیوئی و باندهای فركانسی تخصیص یافته، طرح و بررسی موضوعات ارتباطات رادیوئی در سطح جهان، عرضه رهنمودهای لازم برای هیئت مقررات ارتباطات رادیوئی (RRB) و دفتر ارتباطات رادیوئی (BR) اتحادیه جهانی ارتباطات، تعیین مجموعه پرسشهای لازم برای مطالعه توسط مجمع ارتباطات رادیوئی (RA) و گروههای مطالعاتی مرتبط از اقداماتی است كه برپایه اساسنامه ITU طی برگزاری كنفرانس WRC انجام می شود. اتحادیه جهانی ارتباطات دستور كار نهائی هر كنفرانس را دو سال قبل از برگزاری آن با موافقت اكثریت كشورهای عضو تصویب می كند.