بدون رضایت پزشك و بیمار؛ جمع آوری اطلاعات پزشكی میلیون ها آمریكایی توسط گوگل

روش سئو: گوگل كه به دنبال ارائه خدمات جدید پزشكی و بهداشتی است، بی سروصدا و بدون جلب رضایت پزشكان و بیماران در حال جمع آوری اطلاعات پزشكی میلیون ها آمریكایی است.

به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، گوگل این اطلاعات پزشكی و درمانی را با جزئیات فراوان جمع آوری می كند و برای این كار از هیچ یك از پزشكان و بیماران امریكایی اجازه نگرفته است.
بر اساس گزارشی كه نخستین بار در این زمینه در نشریه وال استریت ژورنال انتشار یافت، دومین نظام بزرگ درمانی آمریكا موسوم به Ascension اطلاعات مربوط به سوابق آزمایشگاهی، تشخیص های پزشكی و سوابق مربوط به بستری شدن افراد و نیز سوابق درمانی هر بیمار را به همراه نام و تاریخ تولد در اختیار گوگل قرار داده است.
نام این طرح جدید گوگل، بلبل است و حداقل ۱۵۰ كارمند گوگل برای پیشبرد آن در تلاش بوده و به داده های پزشكی ده ها میلیون بیمار آمریكایی دسترسی دارند.
قرار است گوگل از این داده ها برای طراحی یك نرم افزار هوش مصنوعی جدید استفاده نماید.
این اقدام كه تعرضی آشكار به امنیت و حریم شخصی كاربران اینترنت شمرده می شود، فعلا با سكوت گوگل روبه رو شده است.

منبع: