سازمان فناوری اطلاعات اعلام كرد؛ ظرفیت شبكه ابری كشور ۲ برابر می شود

روش سئو: سازمان فناوری اطلاعات اعلام نمود كه با اجرای پروژه شبكه ابری یكپارچه توزیع شده (ابر ایران)، ظرفیت شبكه ابری كشور حداقل دو برابر شده و تمركززدایی ترافیك دیتا از تهران به ۸ شهر تحقق می یابد.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد پروژه «شبكه ابری یكپارچه توزیع شده (ابر ایران)» را با هدف ارتقا، بهینه سازی و یكپارچه سازی مراكز داده استانی، برون سپاری كند. براین اساس فراخوان عمومی شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری، ساخت، بهره برداری و انتقال شبكه ابری یكپارچه توزیع شده توسط این سازمان انتشار یافته است. این سازمان اعلام نمود: این پروژه را با رعایت قوانین و مقررات و بخشنامه های اجرایی مربوطه، بوسیله جلب مشاركت بخش دولتی و خصوصی (PPP) به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) و با اعلان فراخوان عمومی و رقابت عمومی، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار می كند.
با اجرای این طرح ظرفیت ابری كشور حداقل دو برابر شده و تمركززدایی ترافیك دیتا از تهران به ۸ شهر تحقق می یابد.
این طرح به صورت مشترك با شركت ارتباطات زیرساخت و صندوق نوآوری و شكوفایی انجام می شود و این نوع همكاری میان دستگاهی در یك طرح، نماد یك نگاه جوانان گرایانه و نوگرا به بوروكراسی به منظور هم افزایی و تحقق هدف بزرگ تر است.
اشخاص حقوقی كه واجد شرایط اجرای پروژه فوق هستند، برای شناسایی و تكمیل اسناد، تا تاریخ ۲۱ آبان ماه جاری زمان دارند و می توانند بوسیله مراجعه به پرتال سازمان فناوری اطلاعات ایران به نشانی http: //ITO.gov.ir ضمن دانلود گزارش شناخت پروژه نسبت به تكمیل مستندات خواسته شده و ارسال آن به صورت الكترونیكی به معاونت توسعه و مدیریت شبكه ملی اطلاعات این سازمان اقدام نمایند.
این فراخوان صرفا به منظور شناسایی متقاضیان است و هیچ حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد كرد و فراخوان عمومی ارزیابی و انتخاب بعد از نهایی شدن اسناد، منتشر خواهد شد.

منبع: