كاهش صدمه وارده به كارگران تنها با یك سنسور حركتی

به گزارش روش سئو استارت آپˮ Strongarm Technologiesˮ آمریكا به تازگی موفق به توسعه دستگاه ردیاب حركتی برای كارگران شده است كه از صدمات وارده به بدن آنها در محل كار جلوگیری خواهد نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، بر كسی پوشیده نیست كه كارهایی كه شامل فعالیت بدنی زیاد شامل خم شدن، معلق ماندن و فعالیت هایی از این دست هستند و در دسته مشاغل پرخطر دسته بندی می شوند، می توانند سبب صدمه های ناخوشایند و حتی معلولیت در كارگران شوند. به تازگی ابزاری معروف به “فوز” (FUSE) توسعه داده شده است كه كارخانه ها و شركت ها می توانند از آن برای به حداقل رساندن صدمه به بدن كارگرانشان استفاده كنند.
یك استارت آپ آمریكایی به تازگی ابزاری بسیار كاربردی توسعه داده است كه با وجود آن میتوان امنیت جان كارگران را تا حدی تضمین نمود.”فوز” یك سنسور هم اندازه تلفن های هوشمند است كه به بدنه یك كمربند متصل می شود و كارگران می توانند به راحتی با پوشیدن آن در محل كار از صدمه وارده به بدنشان جلوگیری نمایند.

دستگاه مذكور حركات افراد از جمله: خم شدن، چرخیدن و برخاستن را كنترل می كند و هنگامیكه تشخیص داد انجام حركتی خاص امنیت كارگر را به خطر می اندازد به ارتعاش در می آید.
دستگاه این داده ها را هر ثانیه ثبت می كند و رتبه بندی می كند كه یك كارگر تا چه میزان (كم، متوسط یا زیاد) درمعرض خطر قرار دارد. این دستگاه كه به كمربند متصل می شود، می تواند با تشخیص حالت های خطرناك، كارگران را در هنگام كار از خطرات احتمالی آگاه كند و به آنها اخطار دهد. دستگاه مذكور با هر بار شارژ تا ۲۴ ساعت قابل استفاده می باشد.

شان پترسون (Sean Patterson) مدیرعامل شركت” Strongarm ” اظهار داشت: هنگامیكه ۱۴ ساله بودم، پدرم در محیط كار به علت نبود امنیت كشته شد. راه های بسیار زیادی برای ایجاد امنیت كارگران و پیشگیری از صدمه به بدن آنها وجود دارد. تابحال شركت هایی مانند “والمارت” (Walmart)، “هاینكن” (Heineken) و “تویوتا” (Toyota) از شركت ما برای ساخت این سنسور برای كارگران شركتشان درخواست كرده اند. ما می خواهیم تا آخر سال ۳۵ هزار كارگر بتوانند از این دستگاه استفاده كنند. این سنسور برای كمك به كارگران طراحی شده است و به آنها هنگام قرارگیری در موقعیت های غیر ایمن، اخطار می دهد.