رگولاتوری: احراز هویت فردی و مكانی متقاضیان خدمات ارتباطی الزامی است

به گزارش روش سئو معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اجبار احراز هویت فردی و مكانی متقاضیان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات اطلاع داد.

به گزارش روش سئو به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجید حقی اظهار داشت: با عنایت به قانون مجلس شورای اسلامی درباره اجبار اختصاص شماره ملی و كدپستی برای تمامی اتباع ایرانی، تمامی دارندگان پروانه سرویس های ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل تلفن همراه، FCP، SAP، FWA، MVNO، Servco و پست باید با دریافت كدملی و كدپستی از متقاضیان سرویس، هویت فردی و مكانی آنان را احراز كنند.
وی با تاكید بر اینكه عرضه خدمات در حوزه ICT با كد ملی و كد پستی به متقاضیان الزامی است، اضافه كرد: درصورت عدم رعایت احراز هویت فردی و مكانی به این شیوه، نتایج هرگونه سوءاستفاده احتمالی از خدمات، به عهده دارندگان پروانه و اپراتورها است و در صورت رعایت نكردن این مورد و گزارش بازرسان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اپراتورهای عرضه دهنده خدمات مطابق با قوانین مربوطه برخورد می شود.