اندازه گیری گلوكز نوزادان تنها با یك پستانك هوشمند

روش سئو: پژوهشگران ˮدانشگاه كالیفرنیا، سن دیگوˮ (University of California، San Diego) و ˮدانشگاه آلكالاˮ (University of Alcalá) اسپانیا در مطالعه جدیدشان موفق به توسعه پستانكی شده اند كه می تواند گلوكز نوزادان را اندازه گیری نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از مدگجت، بعد از تولد، برخی نوزادان ممكنست بیمایهای خاصی داشته باشند اما تشخیص این بیماری ها در نوزادان و به خصوص بعد از تولد كمی دشوار و چالش برانگیز است. بعنوان مثال تشخیص دیابت نوع ۱ و دسترسی به مایع بینابینی در پوست كودك، یك امر دشوار است اما بتازگی پژوهشگران موفق به توسعه پستانكی شده اند كه می تواند میزان گلوكز بدن نوزادان را اندازه گیری نماید.
حالا، پژوهشگران پستانكی مجهز به یك سنسور زیستی درونی توسعه داده اند كه می تواند در هر زمان غلظت گلوكز بزاق نوزاد را اندازه گیری نماید. این یك ابزار مهم برای تشخیص بیماری هایی نظیر دیابت نوع ۱ بعد از تولد و سایر بیماری هایی كه گلوكز بعنوان یك نشانگر مهم شناخته می شود، است.
پستانك از كانال نازك درون نوك پستان استفاده می نماید تا بزاق را به درون یك آشكارساز بكشاند. در داخل، آنزیم گلوكز اكسیداز (GOx) با گلوكز موجود در بزاق واكنش نشان میدهد و از نوار مبدل الكترود آبی پروس (PB) برای تشخیص واكنش استفاده می شود. قدرت جریان الكتریكی تولید شده توسط نوار، نشان دهنده میزان گلوكز موجود در نمونه است و نتایج این اندازه گیری به صورت بی سیم نیز قابل ارسال به تلفن هوشمند یا دستگاه های دیگر است.
بااینكه این دستگاه برای نوزادان به وجود آمده است اما پژوهشگران ابزار مذكور را در بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۱ نیز آزمایش كرده اند و در آن پژوهشگران توانستند پس از آن كه بیماران پستانك را مصرف كردند، سطح افزایش و كاهش گلوكز آنها را اندازه گیری كنند البته در بیماران بزرگسال گلوكز آنها را قبل و پس از خوردن غذا ارزیابی كردند.

منبع: