بهترین زمان ورزش كردن برای چربی سوزی مشخص شد

به گزارش روش سئو محققان اخیرا دریافته اند ورزش كردن پیش از مصرف صبحانه می تواند به چربی سوزی بیشتر كمك نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از میرور، محققان دانشگاه های “باث” و ” بیرمنگام” به تحقیق راجع به موضوعی پرداختند كه سالها مورد بحث قرار گرفته و نظرهای گوناگونی راجع به آن وجود دارد.
از طرفی دیگر این مورد برای خیلی از افراد یك دغدغه است كه چه زمانی را برای ورزش كردن انتخاب كنند.
در این راستا این محققان بهترین زمان ورزش كردن برای چربی سوزی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند كه ورزش كردن پیش از صبحانه به چربی سوزی بیشتر كمك می نماید.
در این پروژه محققان ۳۰ مرد چاق و یا دارای اضافه وزن را به مدت بیشتر از شش هفته مورد بررسی قرار دادند. بعضی از آنها پیش از مصرف صبحانه ورزش می كردند و برخی دیگر پس از صبحانه. گروهی هم در سبك زندگی خود هیچ تغییری ایجاد نكردند.
تجزیه و تحلیل نتیجه های این بررسی نشان داد كه شركت كنندگانی كه پیش از صبحانه ورزش كرده بودند، نسبت به گروهی كه پس از صبحانه ورزش كردند، دو برابر بیشتر چربی سوزاندند.
“خاویر گونزالس” محقق ارشد پروژه اظهار كرد، گرچه كه زمان ورزش كردن در كاهش وزن هیچ تاثیری نداشت، ولی سبب بهبود چشم گیر سلامت كلی این افراد شد.
وی ادامه داد، گروهی كه پیش از مصرف صبحانه ورزش كردند، توانایی بهتری در پاسخ به میزان انسولین خون نشان دادند.
نكته جالب اینجاست كه این وضعیت بهبود در انسولین، در حالی رخ داد كه هر دو گروه به یك میزان كاهش وزن داشتند و به یك میزان فعالیت ورزشی انجام دادند.
تنها تفاوت این دو گروه زمان بندی صرف غذا در آنها بود.
محققان پروژه معتقدند كه تحقیق آنها باید كامل تر شود چونكه بررسی ها فقط در مردان انجام شده و هنوز زنان مورد بررسی قرار نگرفته اند.
ازاین رو باید دید كه این یافته برای زنان هم صدق می كند یا خیر؟