صبح فردا یك سیارك به اندازه اهرام مصر از كنار زمین می گذرد

به گزارش روش سئو ستاره شناسان می گویند صبح فردا یك سیارك به اندازه هرم ˮجیزهˮ مصر از كنار زمین خواهد گذشت.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از اسپیس، بامداد فردا یك سنگ فضایی دیگر از كنار زمین عبور خواهد نمود. این دفعه نام این بازدید كننده سریع “۲۰۱۹ SX۵” است كه به دیدار زمین می آید و به سلامت عبور خواهد نمود.
تخمین زده می شود كه SX۵ حداكثر ۴۵۹ فوت (۱۴۰ متر) قطر داشته باشد و ارتفاع آن حدودا به اندازه هرم بزرگ جیزه مصر است.
این سیارك با سرعت ۴۹ هزار مایل در ساعت (۷۸ هزار و ۹۰۰ كیلومتر در ساعت) مسافرت می كند و در ساعت ۰۲: ۳۷ صبح روز دوشنبه ۲۲ مهر به نزدیكترین نقطه به زمین خواهد رسید.
با این وجود طبق استانداردهای فضایی هیچ شواهدی در خصوص اینكه این سنگ تهدیدی برای زمین باشد وجود ندارد. چونكه در نزدیكترین حالت، بیشتر از چهار میلیون مایل(شش میلیون كیلومتر) با زمین فاصله خواهد داشت. برای دریافتن بی خطر بودن این سیارك باید اظهار داشت كه ماه در فاصله ۳۸۰ هزار كیلومتری زمین قرار دارد و نزدیكترین سیاره به زمین یعنی زهره حدود ۴۰ میلیون كیلومتر از ما فاصله دارد.
یك سیارك دیگر با همین اندازه هم در ماه ژوئیه از كنار زمین عبور كرد و گزارش ها می گویند كه سیارك هایی با اندازه های متفاوت هر چند روز یك مرتبه از كنار ما عبور می كنند.
فضا پر است از سنگ ها و ذرات با اندازه های متفاوت و به قول ناسا روزانه ۱۰۰ تن گرد و غبار فضایی جو زمین را بمباران می كنند، هر چند كه بیشتر آنها از یك دانه ماسه بزرگتر نیستند.
اما خطر برخورد سیارك های بزرگ با زمین خیلی كم است. كارشناسان می گویند سیارك هایی به اندازه SX۵ تقریباً هر ۱۰ هزار سال یك مرتبه با زمین برخورد می كنند و سیارك هایی با قطر بیشتر از یك كیلومتر هر ۱۰۰ هزار سال یك مرتبه به زمین حمله می كنند.
با شناسایی و ردیابی سیارك های بزرگ به مرور زمان، آژانس های فضایی می توانند تشخیص دهند كه آیا این سنگ ها امكان دارد به زمین برخورد كنند یا نه.
هم اكنون ستاره شناسان تخمین می زنند كه بیشترین خطر از یك جرم به نام “۲۹۰۷۵” است كه قطر آن نزدیك به ۱.۳ كیلومتر است كه با سرعت بیشتر از ۵۰ هزار كیلومتر در ساعت در حركت است. هرچند قرار نیست تا سال ۲۸۸۰ میلادی به زمین برسد.