كمیسر اروپا در امور رقابت های بازرگانی: جریمه های سنگین تر در انتظار شركتهای فناوری

روش سئو: كمیسر اروپا در امور رقابت های بازرگانی اعلام نمود اقدامات قدرتمندتری برای برخورد با رفتارهای انحصارطلبانه شركت های فناوری انجام می دهد. بگفته او هم اكنون جریمه این شركت ها كارساز نیست.
به گزارش روش سئو به نقل از آسوشیتدپرس، رئیس كمیسیون آنتی تراست( ضدانحصار) اتحادیه اروپا اعلام نمود اقدامات قدرتمندتری را برای كاهش رفتاری های انحصارطلبانه شركت های فناوری انجام خواهد داد برای اینكه جریمه های سنگین وضع شده برای آنها كارساز نبوده است. «مارگارت وستاگر» كمیسر اروپا در امور رقابت های بازرگانی هر چند به جزئیات این اقدامات اشاره نكرد اما بنظر می رسد ایده تجزیه شركت ها جزو آنها نباشد. وستاگر هم اكنون قدرتمندترین قانونگذار حوزه فناوری در جهان است. او با وضع جریمه هایی سنگین بر شركت های فناوری بزرگ مانند جریمه ۱۰ میلیارد دلاری برگوگل در سه پرونده آنتی تراست، بسیار مشهور شد. او در این زمینه به قانونگذاران اتحادیه اروپا اظهار داشت: حرف شما درست است، جریمه ها كاری از پیش نمی برند و كافی نیستند. ما مشغول بررسی هستیم تا روشی قدرتمندتر برای حل مشكل رقابت در این بازارها بیابیم. وستاگر اشاره نمود امسال به سبب سلطه گوگل بر تبلیغات آنلاین، جریمه ای ۱.۴۹ میلیارد یورویی برای این شركت وضع كرده است. او اضافه كرد: هرچند حالا ۲ سال است كه گوگل این رفتار را متوقف كرده اما میزان فعالیت های آنتی تراست در بازارهای دیگر كاهش نیافته است. چه كاری باید انجام بدهیم؟ باید اقداماتی قدرتمندتر در این زمینه انجام دهیم.

منبع: