وزیر ارتباطات خبر داد: تعرفه مكالمات برای زائرین اربعین كاهش پیدا كرد

روش سئو: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از كاهش تعرفه مكالمات برای زائرین اربعین و كاهش هر دقیقه ۶۰۰ تومان در نرخ مكالمه اطلاع داد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: برای رفاه حال مردم در راهپیمایی اربعین، مذاكراتی را از قبل با طرف عراقی برای كاهش هزینه مكالمات شروع كردیم. امروز توانستیم به توافق برسیم كه حدود ۶۰۰ تومان تعرفه مكالمات را در هر دقیقه كاهش دهیم.
وی اظهار امیداوری كرد كه در ادامه موفق شویم تعرفه را بیشتر هم كاهش دهیم. وزیر ارتباطات اظهار داشت: چندین مركز عرضه اینترنت پرسرعت در راه اربعین هم گذاشته شد كه در صورت همكاری ها، افزایش می یابد.