روشی جدید برای اندازه گیری میادین نوری نانو ساختار یافته

به گزارش روش سئو فیزیكدانان و شیمیدانان ˮدانشگاه مونسترˮ(University of Münster) آلمان در مطالعه اخیرشان روشی نوین برای اندازه گیری میدان نانو ساختار یافته نور(nano-structured light fields) ابداع نموده اند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از ساینس دیلی، فیزیكدانان و شیمیدانان آلمانی با همكاری یكدیگر موفق به ایجاد یك تكنیك به نام “برش نگاری نانو” (nano-tomographic) شده اند كه این روش آنها را قادر می سازد تا خصوصیات نامرئی میدان های نانو ساختار یافته را در كانون یك لنز تشخیص دهند. چنین روشی امكان دارد به ایجاد مناظر نوری نانو ساختار یافته كمك نماید و بعنوان ابزاری كاربردی در ماشین كاری مواد، انبرك نوری یا تصویربرداری با وضوح بالا مورد استفاده قرار گیرد.
نور لیزری ساختار یافته قبلاً كاربردهای مختلفی داشته است. این ابزار برای ماشین كاری دقیق، به دام انداختن و دستكاری مواد یا حركت تعریف شده از ذرات كوچك یا محفظه های سلولی و همینطور افزایش پهنای باند برای محاسبات هوشمند نسل بعدی مناسب می باشد.
اگر این ساختارهای نوری كاملاً توسط یك لنز متمركز شوند، مانند یك ذره بین كه از آن بعنوان شیشه سوزنده استفاده می شود، مناظر نوری سه بعدی بسیار شدید شكل گرفته و سبب افزایش وضوح برنامه های نام برده می شود.
با این وجود، همه این میدان های نانو به خودی خود نمی توانند اندازه گیری شوند، چونكه اجزای سازنده كه برای تكنیك های اندازه گیری معمولی نامرئی هستند به سختی تشكیل می شوند. تابحال عدم وجود روش های مناسب اندازه گیری مانع از دستیابی به مناظر نوری نانو ساختار شده بعنوان ابزاری برای ماشین كاری مواد، انبرك نوری یا تصویربرداری با وضوح بالا شده است.
طی این مطالعه پروفسور دكتر “كرنلیا دنز”(Cornelia Denz) فیزیكدان “موسسه داروسازی و فیزیك كاربردی”(Institute of Applied Physics and chemist) و پروفسور دكتر “بارت جان راوو”(Bart Jan Ravoo) از “مركز علوم نانو سافت در دانشگاه مونستر(آلمان)” (Center for Soft Nanoscience at the University of Münster) با موفقیت یك تكنیك برش نگاری نانو تهیه كردند كه می تواند خصوصیات نامرئی زمینه های نانو ساختار یافته را در كانون یك لنز بدون احتیاج به الگوریتم های تجزیه و تحلیل پیچیده یا پردازش داده ها تشخیص دهد.
برای این منظور، پژوهشگران دانش خویش را در زمینه نانو نوری و شیمی آلی تركیب كردند تا نگاهی را بر مبنای تك لایه مولكول های آلی تحقق بخشند. این تك لایه در قسمت نور متمركز قرار داده شده است و با استفاده از فلورسانس به این نورپردازی پاسخ می دهد و تمام اطلاعات مربوط به خواص نامرئی را تعبیه می كند. با كشف این پاسخ، شناسایی مجزای نانو توسط تصویر یك دوربین تك، سریع و ساده انجام می شود.
یافته های این مطالعه در مجله “Nature Communications” منتشر گردید.