معاون وزیر ارتباطات: عده ای با شبكه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات با دنیا بودند

روش سئو: معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت: عده ای با شبكه ملی اطلاعات به دنبال قطع ارتباطات ایران با دنیا بودند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، حمید فتاحی در توئیتر نوشت: عده ای با شبكه ملی اطلاعات دنبال قطع ارتباطات ایران با دنیا بودند اما ما به پشتوانه مصوبه شورای عالی فضای مجازی، به دنبال كسب سهم جهانی جوانان ایرانی در فضای بزرگ مجازی هستیم. مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: قربانگاه شركتهای ایرانی، تحریم آمریكا و تنگ نظریهای داخلی بوده و است. اما در این چالشها با همت جوانان ایرانی سربلند می شویم. وی در توئیتی دیگر نیز اشاره كرد: ارتباطات خوبی با كشورهای همسایه در حوزه ارتباطات برقرار كرده ایم؛ در گام اول شركتهای ایرانی در نمایشگاه افغانستان گل كاشتند و قراردادهای خوبی نصیبشان شد. معاون وزیر ارتباطات اضافه كرد: فرصت حضور در ارمنستان، عراق و جمهور آذربایجان در پیش است و دنبال سهم خوبی از صادرات هستیم؛ انصافا شركتهای ایرانی توانمند هستند.

منبع: