آمبولانس های مجهز به ۵G در انگلیس آزمایش می شوند

به گزارش روش سئو یك اپراتور موبایل می خواهد در ماه جاری آمبولانس های مجهز به اینترنت۵G را در انگلیس آزمایش كند. آمبولانس های مجهز به این فناوری امكان پخش زنده ویدئو و مشاوره با كارشناسان را فراهم می كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر به نقل تلگراف، شركت O۲ می خواهد در ماه جاری آمبولانس های مجهز به نسل پنجم اینترنت را در انگلیس آزمایش كند. درهمین راستا این اپراتور موبایل با سامسونگ و سرویس سلامت همگانی انگلیس(NHS) همكاری می كند. O۲ می خواهد فناوری ۵G را روی ۶ آمبولانس در شرق انگلیس آزمایش كند. آمبولانس های مجهز به ۵G قابلیت عرضه سرویس هایی مانند فناوری پخش زنده ویدئو و استفاده از اسكنرهای با كیفیت را در خودرو های اورژانس دارند. این آزمایش در حقیقت جهت بررسی تاثیرگذاری ارتقای ارتباط اینترنتی در شیوه عملكرد امدادگران درمان بیماران انجام می شود. طی آزمایش مذكور، وضعیت اورژانسی شبیه سازی می شود كه در آن امدادگران با كمك فناوری۵G از طریق دور اطلاعات را جمع آوری و با كارشناسان مشورت می كنند. سرعت آپلود و دانلود شبكه اینترنت۵G حدود ۱۰۰ بار بیشتر از شبكه های ۴G است. هرچند فناوری ۵G به تدریج در بخش هایی از انگلیس در حال گسترش است و مهمترین مورد مصرف آن برقراری اتصال اینترنت برای موبایل به حساب می آید، اما كارشناسان مخابراتی امیدوارند از این استاندارد جدید اینترنت موبایل در صنایع دیگر و همینطور بخش عمومی هم استفاده كنند.