اپل، گوگل را به گمانه زنی نادرست در مورد آیفون متهم كرد

روش سئو: شركت اپل در بیانیه جدیدی، صحبت های گوگل در مورد هك شدن آیفون را گسترش یك گمان نادرست در بین كاربران دانست و از آن انتقاد نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، شركت اپل، پژوهشگران گوگل را به گسترش گمان نادرست در مورد آیفون متهم كرده است. گوگل قبل از این اعلام نموده بود كه امكان هك شدن اطلاعات كاربران آیفون طی یك عملیات بلندمدت هك وجود دارد و این مساله را ناشی از عدم دقت اپل دانست.
“فرد سینز”(Fred Sainz)، سخنگوی اپل اظهار داشت: اطلاعیه ای كه توسط گوگل انتشار یافته، نتایج بدی به دنبال داشته است و امكان دارد خیلی از كاربران اپل را تحت تاثیر قرار دهد. امكان دارد كابران با این بیانیه گوگل، تصور كنند كه در معرض خطر قرار دارند و اطلاعات شخصی آنها بسادگی قابل هك شدن است.
وی ادامه داد: حادثه پیش آمده، یك حمله متمركز كوچك بود و فقط تعداد كمی از وب سایت های در رابطه با مسلمانان اویغوری ساكن در چین را تحت تاثیر قرار داد. ما صرف نظر از مقیاس حمله، ایمنی و امنیت همه كاربران را موضوعی بسیار جدی می دانیم.
گوگل بعد از پیش آمدن این مشكل، آیفون را به بررسی فعالیت های خصوصی كاربران در زمان واقعی متهم كرد و این هراس را در بین كاربران آیفون به وجود آورد كه شاید ابزار مورد استفاده آنها تحت كنترل باشند.
پژوهشگران “پروژه زیرو”(Project Zero) گوگل، از یك عملیات هك خبر داه بودند كه طی آن، اگر كاربران آیفون به وب سایت های مخرب رجوع می كردند، اطلاعات آنها همچون تصاویر، محل زندگی و داده های دیگر، قابل دستیابی بود. بدین ترتیب، تنها دیدن یك وبسایت هك شده كافی بود تا آیفون مورد حمله قرار بگیرد و در صورت موفقیت آمیز بودن حمله، بسادگی بررسی شود.
سینز افزود: اپل باور دارد كه این حملات فقط به مدت دو ماه رخ داده اند؛ نه دو سالی كه گوگل به آن اشاره نموده است. ما موارد لطمه پذیر آیفون را در ماه فوریه تعمیر كردیم و توانستیم این مشكل را نیز به سرعت و تنها در ۱۰ روز حل نماییم.

منبع: