با حكم معاون وزیر ارتباطات؛ سرپرست معاونت فناوری اطلاعات شركت زیرساخت انتخاب شد

به گزارش روش سئو معاون وزیر ارتباطات با صدور حكمی سرپرست حوزه معاونت فناوری اطلاعات شركت ارتباطات زیرساخت را منصوب نمود.
به گزارش روش سئو به نقل از شركت ارتباطات زیرساخت، حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شركت ارتباطات زیرساخت در حكمی علیرضا اصغریان را با حفظ سمت سازمانی بعنوان سرپرست حوزه معاونت فناوری اطلاعات این شركت منصوب نمود. در متن این حكم آمده است: «نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی به باعث این ابلاغ با حفظ سمت سازمانی بعنوان سرپرست حوزه معاونت فناوری اطلاعات مدیرعامل منصوب می شوید. امید است در جهت تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران و همینطور نصب العین قرار دادن تقوای الهی برابر چهارچوب شرح وظایف محوله جدیت و تلاش وافری را ایفا كنید.» علیرضا اصغریان هم اكنون مدیركل مهندسی عملیات شبكه شركت ارتباطات زیرساخت است. وی كارشناس ارشد صنایع مدیریت سیستم بهره وری و دانش پذیر دوره دكتری حرفه ای كسب و كار (DBA) تحول دیجیتال در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران است كه قبل از این مدیركل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی هم بود.