فیسبوك حساب های جعلی افسران آمریكایی را حذف می كند

به گزارش روش سئو فیسبوك اعلام نموده حساب كاربری جعلی افسران وزارت امنیت میهن آمریكا را حذف می كند. این حساب ها قرار بود وضعیت متقاضیان روادید به آمریكا را بررسی كند.
به گزارش روش سئو به نقل از دیلی میل، روز گذشته فیسبوك اعلام نمود در صورتی كه افسران «وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریكا» حساب های كاربری جعلی برای رصد متقاضیان روادید به این كشور بسازند، برخلاف قوانین این پلت فرم عمل كرده اند. «ساراپولاك» سخنگوی این شركت اظهار داشت: مقامات قضایی مانند بقیه افراد ملزم هستند از نام واقعی خود در فیسبوك استفاده كنند. ما این سیاست را به صورت شفاف و واضح اعلام می نماییم. در این پلت فرم نمی توان از حساب های كاربری جعلی بهره برد و ما با هر حساب كاربری كه قوانین را نقض كند، یكسان برخورد می نماییم. به قول پولاك این شركت نگرانی های خود درباره سیاست های مربوط به استفاده از حساب های كاربری جعلی را به «وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریكا» اعلام نموده است. همینطور این شركت حساب های جعلی افسران این سازمان را حذف خواهد نمود. این درحالی است كه روز جمعه سازمان «خدمات شهروندی و مهاجرت آمریكا» (یكی از بخش های «وزارت امنیت میهن ایالات متحده آمریكا») اعلام نمود به افسران خود اجازه می دهد با استفاده از حساب های كاربری جعلی در شبكه های اجتماعی وضعیت متقاضیان روادید به آمریكا را بررسی نمایند. این در شرایطی است كه قبلا چنین سیاست هایی ممنوع بوده است.