توسط دانشگاه بیهانگ چین؛ طراحی اولیه پروژه بین المللی ماهواره كوچك دانشجویی تایید شد

به گزارش روش سئو مدیر پروژه بین المللی ماهواره كوچك دانشجویی (SSS)، از دریافت تاییدیه اتمام دو فاز اولیه پروژه این ماهواره اطلاع داد و اظهار داشت: این پروژه از جانب دانشگاه بیهانگ چین تایید شد.
به گزارش روش سئو به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، طالب عبدالهی اظهار داشت: در جلسه مرور فاز طراحی دقیق این پروژه بین المللی كه اخیرا با حضور نمایندگان ایران در شهر پكن چین برگزار شد، تاییدیه اتمام دو فاز قبلی پروژه، شامل مرور الزامات اولیه و طراحی اولیه این ماهواره، از دانشگاه بیهانگ چین دریافت شد. عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی افزود: پروژه بین المللی ماهواره كوچك دانشجویی كه از سه ماهواره به نامهای SSS-۱، SSS-۲A و SSS-۲B تشكیل شده، توسط كشورهای عضو سازمان اپسكو در دست اجرا است و با عنایت به تجارب خوب موجود در كشورمان، دانشگاه بیهانگ چین كه متولی طراحی سیستمی ماهواره SSS-۱ است، مسئولیت طراحی و ساخت بخش های مهمی از این ماهواره را، طی قراردادی به پژوهشگاه فضایی ایران محول كرد. وی ادامه داد: پژوهشگاه فضایی ایران در جهت توسعه تعامل با دانشگاه ها و مشاركت هر چه بیشتر این مراكز در پروژه های فضایی در چارچوب ۳ قرارداد مجزا طراحی زیرسیستم تعیین و كنترل وضعیت این ماهواره را به دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، زیرسیستم محموله تصویربرداری را به دانشگاه صنعتی شریف و زیرسیستم مخابرات باند اس را به دانشگاه صنعتی امیركبیر واگذار كرد. مدیر پروژه بین المللی ماهواره كوچك دانشجویی اظهار داشت: در جلساتی كه با حضور نمایندگانی از ۸ كشور عضو اپسكو (سازمان همكاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه) در ساختمان مركزی این سازمان برگزار شد، در ابتدا، رئیس دپارتمان آموزش اپسكو توضیحاتی در مورد روند اجرایی و پیشرفت این پروژه ارائه نمود. وی ادامه داد: سپس، نمایندگان دانشگاه بیهانگ، بعنوان متولی طراحی سیستمی این ماهواره توضیحاتی در مورد آخرین وضعیت این پروژه و ۳ زیرسیستم سازه، مكانیزم و كنترل حرارت آن عرضه كردند كه افزون بر مهندسی سیستم، بر عهده این دانشگاه است. وی افزود: بعد از آن، نمایندگاه ایران در مورد ۳ زیرسیستم محول شده به پژوهشگاه فضایی ایران و نمایندگان سازمان فضایی پاكستان در مورد ۳ زیرسیستم نرم افزار و كامپیوتر محلی، توان الكتریكی و مخابرات باند UHF/VHF این ماهواره توضیحاتی عرضه كردند. عبدالهی اظهار داشت: هدف از این جلسات، مرور اسناد فاز طراحی دقیق و نتایج تست مدل مهندسی تمام زیرسیستم های این پروژه بود كه قبلا برای نمایندگان كشورهای عضو اپسكو ارسال شده بود. این اسناد پیش از برگزاری جلسات، از جانب نمایندگان كشورهای عضو و مشاوران انتخاب شده توسط اپسكو مطالعه شده و موارد ابهام، عدم انطباق و یا ایراد فنی استخراج شده كه در چارچوب اسناد (RID) Review Item Discrepancy لیست و برای كشورهای عضو ارسال شده بود، در این جلسات عنوان شد. مدیر پروژه بین المللی ماهواره كوچك دانشجویی افزود: با بحث و تبادل نظر بین نمایندگان كشورهای عضو و مشاوران اپسكو، موارد مدنظر رفع ابهام شد و اصلاحات یا فعالیت های مورد نیاز برای هر مورد در اسناد RID به ثبت رسید تا وظایف كشورهای مختلف برای اتمام این فاز مشخص شود. به قول عبدالهی، با عنایت به مذاكرات انجام شده، اسناد طراحی دقیق و نتایج تست مدل مهندسی ۳ زیرسیستم محول شده به پژوهشگاه فضایی ایران توسط كارفرمای چینی رضایت بخش اعلام گردید و تاییدیه اتمام دو فاز قبلی پروژه، شامل مرور الزامات اولیه و طراحی اولیه این ماهواره، از دانشگاه بیهانگ چین دریافت شد.