تبدیل شماره های اعتباری همراه اول به دائمی ممكن شد

به گزارش روش سئو امكان تبدیل سیمكارت های اعتباری همراه اول به دائمی فراهم گردید.

به گزارش روش سئو به نقل از مهر و به نقل از اداره كل ارتباطات شركت ارتباطات سیار ایران، تبدیل شماره های تلفن همراه از اعتباری به دائمی در اپراتور اول ارتباطات سیار كشور ممكن شد. این سرویس كه مختص مشتركان اعتباری است، از روز دوشنبه ۱۱ شهریورماه فعال شد تا مشتركان اعتباری هم با تبدیل سیمكارت خود، قادر به دریافت صورتحساب، مانند مشتركان دائمی در انتها هر ماه باشند و از سرویس ها و مزایای سیمكارت های دائمی برخوردار شوند.
تمامی مالكان سیمكارت های اعتباری همراه اول می توانند بدون خرید سیمكارت جدید و تنها با در دست داشتن كارت ملی و سیمكارت فعال به فروشگاه ها، مراكز تلفن ثابت و نمایندگی های این اپراتور مراجعه نموده و نسبت به تبدیل سیمكارت خود با هزینه یكصد هزار تومان كه ۳۶ هزار تومان آن بابت تضمین پرداخت است، اقدام نمایند.
مشتركانی كه علاقه مند به تبدیل سیمكارت خود هستند، باید هزینه مذكور را بعنوان اعتبار اصلی در حساب سیمكارت اعتباری شان داشته باشند؛ در صورتی كه اعتبار موجود در سیمكارت اعتباری بیشتر از هزینه تبدیل شماره تلفن همراه باشد، مبلغ مازاد در اولین دوره صورتحساب به حساب بستانكاری مشترك انتقال خواهد یافت.
گفتنی است در صورت وجود هرگونه بسته مصرفی فعال با مدت زمان باقیمانده (در حالتی كه حجم مصرفی هم به پایان نرسیده است) روی سیمكارت اعتباری مشترك، در صورتیكه آن بسته برای سیمكارت های دائمی هم قابل عرضه باشد، بعد از تبدیل، به شماره دائمی متقاضی منتقل می شود ولی اعتبار هدیه انواع شارژ شامل شارژ فوق العاده، جوانان و بانوان و همینطور سرویس چتر اضطراری، جمعه های رویایی و بسته های تركیبی دلخواه به شماره تلفن همراه دائمی منتقل نخواهد شد.
یكی از شرایط لحاظ شده جهت استفاده از این سرویس (تبدیل شماره های اعتباری به دائمی)، این است كه حداقل می بایست شش ماه از زمان فعالسازی شماره تلفن همراه سپری شده باشد و از جانب دیگر مشتركی كه مبادرت به تبدیل شماره كرده است، حداقل به مدت شش ماه نمی تواند شماره تلفن همراه دائمی خویش را نقل و انتقال دهد.
همچنین بعد از تبدیل شماره تلفن همراه اعتباری به دائمی، امكان تبدیل مجدد به هیچ وجه وجود نخواهد داشت و بعد از آن تمامی مفاد قرارداد اشتراك تلفن های همراه دائمی دارای تضمین پرداخت بر روابط درخلال شركت ارتباطات سیار ایران و مشتركان حاكم خواهد بود.