در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران؛ چالش های توسعه ارز دیجیتال در ایران بررسی می شود

به گزارش روش سئو فرصت ها و چالش های توسعه ارز دیجیتال (رمز ارز) در نشستی با عنوان رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیك در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، رمز ارز یا ارز دیجیتال یكی از چالش های نوپدید كسب و كار در حوزه فناوری اطلاعات است كه ابعاد و جوانب آن برای بخش مهمی از جامعه دانشگاهی و متخصصان هم ناشناخته است. بدین جهت نشست «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیك» بعداز ظهر امروز یكشنبه ۱۰ شهریور در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران و با هدف تبیین بهتر مفهوم رمز ارز و تشریح فرصت ها و چالش های توسعه این واحد پول در ایران با حضور مسئولان و چهره های دانشگاهی در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران انجام می شود. در این جلسه ۶ نفر از صاحبنظران در چارچوب یك پنل علمی به تبیین جوانب و ابعاد رمز ارز می پردازند. جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان كل كشور و محمد جعفر نعناكار مدیركل امور حقوقی سازمان فناوری اطلاعات از اعضای این پنل هستند و مهدی شامی زنجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر پروژه نقشه راه تحول دیجیتال ایران مدیریت این پنل را برعهده دارد.

منبع: