به سرپرستی دانشمند ایرانی دانشگاه واترلو ابداع شد الگوریتمی كه به استخراج حداكثر نیرو از پنل خورشیدی كمك می نماید

روش سئو: پژوهشگران ˮدانشگاه واترلوˮ به سرپرستی ˮمیلاد فارسیˮ دانشمند ایرانی این دانشگاه، الگوریتمی ابداع نموده اند كه می تواند به استخراج حداكثر نیرو از پنل خورشیدی كمك نماید.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه واترلو، پژوهشگران روش جدیدی عرضه كرده اند تا با كمك آن، انرژی گردآوری شده توسط پنل های خورشیدی را بهتر تحت كنترل درآورند.
پژوهشگران “دانشگاه واترلو”(UWaterloo) به سرپرستی “میلاد فارسی”(Milad Farsi)، پژوهشگر ایرانی بخش ریاضیات كاربردی این دانشگاه، الگوریتمی ابداع نموده اند كه كارایی “سامانه فتوولتاییك”(PV) را افزایش و میزان انرژی كه هم اكنون به خاطر روش های ناكارآمد تلف می شوند، می كاهد.
فارسی اظهار داشت: ما الگوریتمی ابداع كرده ایم تا نیروی استخراج شده از پنل های خورشیدی كنونی را افزایش دهیم. سخت افزار در هر پنل خورشیدی، مقداری كارایی جزئی دارد اما باید كنترل كننده های مناسبی نیز وجود داشته باشند كه بتوانند بیشترین مقدار نیرو را از پنل های خورشیدی خارج كنند.
وی ادامه داد: ما سخت افزار را تغییر نمی دهیم و به مدارهای اضافی در سامانه فتوولتاییك نیازی نداریم. آنچه ما ابداع كرده ایم روش بهتری برای كنترل سخت افزار و همه عناصر موجود ارائه می دهد.

این الگوریتم جدید، به كنترل كننده ها امكان می دهد تا با نوسانات نیروی سامانه فتوولتاییك بهتر كنار بیایند.
فارسی افزود: شبیه سازی ها نشان می دهند كه برای تامین انرژی یك خانه كوچك، مجموعه ای شامل ۱۲ ماژول نیاز داریم كه می توانند تا ۱۳۸٫۹ كیلووات انرژی را در هر ساعت ذخیره كنند.
این میزان انرژی برای سیستم خورشیدی خانگی، قابل توجه به نظر نمی رسد اما شاید بتواند تفاوت قابل توجهی در مقیاس های بزرگتر همچون مزارع خورشیدی یا مناطقی كه صدها یا هزاران پنل خورشیدی دارند، عرضه نماید.
فارسی باور دارد كه ذخیره انرژی با این روش، برای محیط هایی كه به سرعت در حال تغییر هستند، كارآمد خواهد بود.
این پژوهش در مجله “IEEE Transactions on Control Systems Technology” به چاپ رسید.

منبع: