یك بررسی علمی نشان داد؛ دستیارهای صوتی هوشمند افراد را بی ادب می كنند

روش سئو: نتایج یك بررسی علمی نشان داده است كه دستیارهای صوتی هوشمند مانند سیری اپل و الكسای آمازون بر روی رفتار و ادب انسان ها تاثیر منفی گذاشته و آنها را بی ادب می كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از آسین ایج، پژوهشگران می گویند افراد در زمان استفاده از این دستیارهای صوتی آنها را انسان هایی شایسته احترام تلقی نمی كنند و برخورد مودبانه ای با آنها ندارند. همین مساله موجب می شود تا هوش مصنوعی این سیستم ها نیز الگوی رفتاری بی ادبانه ای را در پیش گرفته و در پاسخ ها و تعاملات خود با انسان ها گستاخانه و غیرمحترمانه برخورد كنند. همین رویه بر روی انسان ها تاثیر متقابل گذاشته و موجب می شود تا آنها نیز از عملكرد دستیارهای صوتی تاثیر منفی پذیرفته و ادب و متانت را در برخوردهای خود از دست بدهند. بررسی مورد اشاره توسط دانشگاه آمریكایی Brigham Young با همكاری ۲۷۴ داوطلب انجام شده كه از دستیارهای صوتی اسیستنت گوگل، سیری اپل و الكسای آمازون بهره برده اند. پژوهشگران سفارش می كنند تا با تغییراتی در دستیارهای صوتی برای ملزم كردن آنها به رفتار مودبانه با انسان ها تلاش شود تا نسل های آینده ادب و متانت خودرا در برخورد با انسان ها و ماشین های دیگر از دست ندهند.

منبع: