برای جمع آوری اطلاعات؛ مایكروسافت هم صدای كاربران را ثبت می كند

به گزارش روش سئو مایكروسافت اعتراف كرده است اطلاعات صوتی كاربرانش را جمع آوری می كند و كارمندان انسانی آنها را بررسی می كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، سخنگوی مایكروسافت اعلام نموده است این شركت اطلاعات صوتی كاربران را جمع آوری می كند تا سرویس های مبتنی بر صوت را برای اسكایپ و كورتانا فراهم آورد. همینطور گاهی اوقات برای جمع آوری اطلاعات از شركت های دیگر هم كمك می گیرد. سخنگوی شركت در یك ایمیل نوشته است: با عنایت به سوالاتی كه به تازگی مطرح شده، ما متوجه شدیم با اشاره به اینكه گاهی اوقات كارمندان انسانی این محتوا را بررسی می كنند، می توانیم بهتر فعالیت نماییم. ما بیانیه های سیاستگذاری خویش را با عنایت به این مورد تغییر دادیم تا شفافیت بیشتری ایجاد نماییم. مایكروسافت آخرین شركتی است كه به ثبت فایل های صوتی كاربرانش اعتراف می كند.