استفاده از كارمندان جهت بررسی گفتگوها در دستیارهای صوتی متوقف گردید

به گزارش روش سئو اپل، گوگل و آمازون اعلام نموده اند از كارمندان انسانی جهت بررسی و رصد محاورات ثبت شده در بلندگوهای صوتی شان استفاده نمی كنند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایونینگ استاندارد، بلندگوهای هوشمند و استفاده از دستیارهای صوتی در سال های اخیر بسیار محبوب شده اند اما همیشه شك و تردیدهایی درباره امنیت آنها وجود داشت. این در شرایطی است كه چندی پیش مشخص شد شركت هایی همچون آمازون و گوگل پیمانكارانی را استخدام كرده اند تا محاورت افراد با الكسا یا دستیار صوتی هوشمند گوگل را گوش كنند. هدف از این كار بهبود نرم افزار هابود. حالا به نظر می آید این روند در حال تغییر است. گوگل توافق كرده شنود و ثبت محاورات كاربران بلندگوهای هوشمند خود در اتحادیه اروپا را به مدت ۳ ماه متوقف نماید. این در شرایطی است كه سرپرست كمیسیون حفاظت از اطلاعات كاربران در هامبورگ آلمان مشغول تحققاتی دراین باره است. وی در یك بیانیه اعلام نمود: استفاده از دستیارهای سخنگوی اتوماتیك گوگل، اپل و آمازون خطرات زیادی را برای افراد دربر دارد. از جانب دیگر به نوشته واشنگتن پست اپل و آمازون هم روز گذشته اعلام نمودند استفاده از كارمندان انسانی جهت بررسی گفتگوهای ثبت شده در دستیارهای صوتی شان را متوقف كرده اند.