رباتی كه به زیردریایی خودكار تبدیل می شود

به گزارش روش سئو شركت سازنده ربات های ناسا، نسخه جدیدی از ربات خویش را عرضه كرده است كه می تواند به زیردریایی خودكار تبدیل گردد.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از فیوچریسم، شاید یك ربات خودكار بتواند ما را به داشتن یك مبدل در زندگی واقعی نزدیك كند.
این ربات موسوم به “آكوانات”(Aquanaut) می تواند از یك پری دریایی شبه انسان به شكل یك زیردریایی درآید؛ در نتیجه برای تعمیراتی كه زیر دریا صورت می گیرند و كارهایی كه انجام دادن آنها برای انسان خطرناك می باشد و به یك ربات نیاز دارد، مناسب می باشد.

“هوستون مكاترونیكز”(HMI)، شركت سازنده آكوانات كه بعضی از پیشرفته ترین ربات های ناسا را ابداع كرده، سال قبل اعلام نمود كه می خواهد یك ربات زیردریایی چندمنظوره عرضه نماید و احتیاج به یك وسیله نقلیه مادر را برطرف كند.
ناسا اخیرا طی یك آزمایش، از نسخه جدید آكوانات در شبیه سازی شرایط ریزگرانش برای فضانوردان در حال آموزش بهره برد و آنرا در یك استخر بزرگ مورد بررسی قرار داد.

استفاده از این ربات هم اكنون فقط به آزمایش در استخرها محدود است اما بعد از این مراحل، به مأموریت در اقیانوس اعزام خواهند شد. آكوانات در این مأموریت ها باید بتواند از عهده تعمیر تجهیزات زیر دریا برآید.
هوستون مكاترونیكز امیدوار است كه با عرضه آكوانات بتواند فناوری رباتیك زیر دریا را كاملا متحول كند. وسایل نقلیه زیردریایی بدون سرنشین، هم اكنون دو مقوله را شامل می شوند؛ وسایل نقلیه زیردریایی كه به سلاح دریایی “اژدر” (Torpedo) شباهت دارند و برای مأموریت های اكتشافی راه دور مورد استفاده قرار می گیرند؛ دستگاه های كنترل از طریق دور جعبه ای كه برای پشتیبانی از كشتی ها و مأموریت های زیر دریا به كار می روند. هوستون مكاترونیكز می خواهد این دو مقوله را در یك ربات قرار دهد.

“نیك رادفورد”(Nic Radford)، بنیانگذار هوستون مكاترونیكز اظهار داشت: ما دو مهارت داریم؛ فرستادن ربات ها به نواحی دور افتاده و استفاده از آنها برای انجام دادن كارهای سودمند در محیط هایی با شرایط ناملایم.

رادفورد كه به مدت ۱۴ سال به بررسی و كار روی پروژه های مربوط به ربات های پیشرفته در “مركز فضایی جانسون”(JSC) ناسا پرداخته، در اینباره اظهار داشت: اعتراف می كنم كه كار در فضا، دشوارتر از كار زیر دریا است. فضا یك محیط بكر و دست نخورده است اما در مقابل، در فضای زیر دریا همه چیز پویا است.