به دلیل عملیات كابل برگردان در تهران؛ بروز اختلال در ارتباط تلفنی مشتركان ۱۱ مركز مخابراتی

به گزارش روش سئو ارتباط تلفنی مشتركان ۱۱ مركز مخابراتی به علت انجام عملیات كابل برگردان مبتلا به اختلال می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، عملیات كابل برگردان با هدف توسعه شبكه كابل در مراكز مخابراتی پیام نور، شهید فرد اسدی، دانشگاه، توحید، ولی عصر، آل اسحاق، شهید بهشتی، شهید رمضانی، حافظ، آزادگان و شهید حق شناس انجام می شود. با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشتركان مركز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۴۸۹، ۴۴۲۷، ۴۴۲۹، ۴۶۰۴ در محدوده خیابان های چهار باغ غربی، لاله غربی، باكری، جنت آباد به مدت ۴۸ ساعت و مركز مخابرات حافظ با پیش شماره های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان های سی تیر، پروفسور رولند به مدت ۷۲ ساعت مبتلا به اختلال می شود. در همین حال ارتباط مشتركان در مراكز مخابراتی شهید فرد اسدی، دانشگاه، توحید، ولی عصر، آل اسحاق، شهید بهشتی، آزادگان و شهید رمضانی از ساعت ۲۴ سوم مردادماه به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه می باشد. ارتباط تلفنی مشتركان در مركز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های ۴۴۷۰ الی ۴۴۷۴ در محدوده شهرك شهید باقری هم از روز شنبه ۵ مردادماه به مدت ۷۲ ساعت مبتلا به اختلال می شود.