فضاپیمای لایت سیل ۲ وارد بحرانی ترین فاز خود شد

به گزارش روش سئو فضاپیمای ˮلایت سیل ۲ˮ(LightSail ۲) وارد مهم ترین و بحرانی ترین فاز خود شده است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از گیزمگ، ماه گذشته بود كه فضاپیمای “لایت سیل ۲”(LightSail ۲) سوار بر موشك “فالكون هوی”(Falcon Heavy) وارد مدار شد.
این فضاپیما كه نخستین فضاپیمای خورشیدی تاریخ فضا است، تابحال سفر آرامی داشته است.
فضاپیمای “لایت سیل ۲” توانست با موفقیت بادبان های خورشیدی خویش را باز كند و در فضا به جستجو بپردازد.
آغاز این مرحله نقطه عطفی در این فناوری با پتانسیل میان ستاره ای به حساب می آید.
این بادبان خورشیدی بدون هیچ نیروی محركه و تنها با استفاده از نور خوشید در حال گردش در مدار است.
ایده حركت كردن اجرام در فضا با استفاده از نور خورشید به قرن ۱۷ میلادی باز می گردد. زمانی كه یوهانس كپلر دنباله های ستاره دنباله دار را در حال حركت مشاهده كرد. حركتی كه معتقد بود با استفاده از “نسیم خورشیدی” است.

فضاپیمای ساخت شركت خصوصی ” انجمن سیاره ای “(Planetary Society) نخستین فضاپیمایی است كه تنها از نور خورشید برای تغییر مداری خود استفاده می نماید.
مركز كنترل مأموریت فضاپیما تایید نمود كه این فضاپیما به اندازه یك قرص نان، بادبان های خورشیدی خویش را كه به اندازه یك جعبه است، با موفقیت باز كرد و نخستین گردش مداری خود در حالت بادبان خورشیدی را تكمیل كرد.
نیرویی كه توسط فوتون های خورشید تامین می شود، حدودا وزنی برابر با یك گیره كاغذ دارد.
بادبان خورشیدی(Solar sail) كه از آن با عنوان های بادبان نوری یا بادبان فوتونی هم یاد می شود، روشی پیشنهادی برای پیشرانش فضاپیما با استفاده از فشار تابش اعمال شده بر روی آینه هایی عظیم است.
ازاین رو “لایت سیل ۲” با عجله حركت نخواهد كرد.
ولی تنظیمات كوچك در جهت گیری بادبان های فضاپیما، مسیر آنرا به آرامی تغییر خواهد داد.
هدف این است كه “لایت سیل ۲” پیش از سوختن در اتمسفر، یك سال مدار زمین را گردش كند.