در مركز تحقیقات مخابرات؛ نقشه راه فناوری كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فاوا تدوین می شود

به گزارش روش سئو نقشه راه فناوری كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) تا دو ماه آینده توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نهایی می شود.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، چهارمین فروم فناوری های كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف بررسی ابعاد فنی شبكه های توزیع كلید كوانتومی پیاده سازی شده در دنیا و عرضه نتایج پژوهش درباره فناوری كوانتومی، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید. در این فروم معصومه شیریچیان پژوهشگر شبكه های كوانتومی مركز تحقیقات مخابرات ایران با اشاره به نتایج پژوهش خود پیرامون فناوری كوانتومی از ایجاد ارتباطات كونتومی برای حفظ امنیت ارتباطات در مقابل كامپیوتر های كوانتومی اطلاع داد و اظهار داشت: این بر اساس اصول بنیادین و خدشه ناپذیر مكانیك كوانتومی استوار است و می تواند امنیت ارتباطات را به صورت بی قید و شرط تضمین كند. وی كه در پروژه تهیه نقشه راه فناوری كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فاوا، بررسی شبكه های كوانتومی را بر عهده دارد، اظهار داشت: امنیت ارتباطات كلاسیك بر اساس حل مسائل دشوار ریاضی است كه كامپیوتر های كلاسیك عملاً قادر به حل آنها نیستند ولی كامپیوتر های كوانتومی به علت سرعت پردازش بالا قادر هستند این مسائل دشوار را در زمان بسیار كوتاهی حل نمایند و كلید رمزنگاری ارتباطات كلاسیك را بشكنند. این پژوهشگر تصریح كرد: طبق پیشبینی های درج شده در گزارش مؤسسه هادسون آمریكا در حوزه فناوری های كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فاوا، كامپیوتر های كوانتومی بزرگ مقیاس با توانایی هك كردن سیستم های رمزنگاری كنونی بین ۵ تا ۱۵ سال آینده ساخته خواهند شد. این مورد می تواند امنیت ملی و اقتصادی كشورهایی كه مجهز به فناوری ارتباطات و رمزنگاری كوانتومی برای مقابله با این تهدید نیستند را به خطر بیندازد. وی افزود: بنابراین ارتباطات كوانتومی بعنوان یك چاره برای حفظ امنیت ارتباطات در مقابل كامپیوتر های كوانتومی به حساب می آید و ضرورت ایجاد شبكه های كوانتومی برای برقراری امنیت ارتباطات بیشتر از پیش احساس می شود كه نسل اول این شبكه ها، شبكه توزیع كلید كوانتومی است كه برای پیاده سازی آن از شبكه های كلاسیك موجود می توان استفاده نمود. شیریچیان اضافه كرد: نسل بعدی شبكه های كوانتومی، شبكه های گره های نسبتاً قابل اعتماد و نسل سوم آن شبكه اینترنت كوانتومی است كه اساس كار آن بر اساس درهم تنیدگی است. پژوهشگر گروه ارتباطات نوری پژوهشكده فناوری ارتباطات در مورد اینكه آیا اجرای این فناوری به سرمایه كلانی نیاز دارد یا خیر، اظهار داشت: هر پروژه ای در زمان اجرا احتیاج به سرمایه دارد اما بخش اعظم این فناوری مبتنی بر دانش یك مجموعه است و در كنار آن به دستگاه هایی نیاز است تا بتوان توزیع كلید كوانتومی را در كشور پیاده سازی كرد. البته امكان ساخت برخی از دستگاه ها در كشور وجود دارد. وی خاطرنشان كرد: تا دو ماه آینده نقشه راه فناوری كوانتومی كاربردپذیر در حوزه فاوا نهایی خواهد شد. در این فروم همینطور بررسی شبكه های توزیع كلید كوانتومی شهری و بلند برد پیاده سازی شده در چین، آمریكا، اتحادیه اروپا و ژاپن مورد نقد و بررسی قرار گرفت.