قرارداد با ۴ اپراتور؛ همكاری هواوی با اپراتورهای انگلیس برای ایجاد شبكه های نسل پنجم

روش سئو: اپراتورهای تلفن همراه در انگلیس سرانجام تسلیم فشارهای امریكا نشدند و تمامی آنها قصد دارند برای ایجاد شبكه های نسل پنجم از خدمات و همكاریهای هواوی بهره مند شوند.
به گزارش روش سئو به نقل از انگجت، تمامی چهار اپراتور بزرگ تلفن همراه انگلیس (شامل ای ای، او ۲، تری و وودافون) می گویند از خدمات هواوی برای ایجاد شبكه های نسل پنجم بهره می گیرند. مقرر است در گام اول از فناوری هواوی جهت راه اندازی سایت ها و دكل های نسل پنجم استفاده گردد. او ۲ و تری به همین دلیل قراردادهایی را نیز با شركت هواوی منعقد كرده اند كه البته جزئیات آنها مشخص نشده است. البته قرار نیست اپراتورهای انگلیسی از فناوری هواوی در بخش های حساس شبكه های خود استفاده كنند. این كار با هدف تبعیت از استراتژی دولت انگلیس صورت می گیرد كه برمبنای آن هواوی حق همكاری مشترك فناورانه با شركت های انگلیسی در حوزه های حساس و در رابطه با امنیت ملی را ندارد. در شرایطی كه هیچ شواهد قطعی در مورد همكاری هواوی با دولت چین به منظور جاسوسی از مشتریان این شركت وجود ندارد، تنها فشارهای آمریكا موجب محدود شدن همكاری آن با اپراتورهای انگلیسی شده است. در عین حال باید توجه داشت اپراتورهای انگلیسی تجربه خوبی از همكاری با برخی شركت های دیگر مانند اریكسون برای رفع نیازهای خود ندارند و همین مساله سبب شده آنها به هواوی روی آورند. در سال های گذشته نقص فنی تولیدات اریسكون موجب از كار افتادن شبكه تلفن همراه نسل سوم و نسل چهارم اپراتور او ۲ به مدت یك روز شده بود.

منبع: