ظهر امروز؛ فردی در وزارت ارتباطات مبادرت به خودسوزی كرد

روش سئو: فردی با ورود به ساختمان مركزی وزارت ارتباطات مبادرت به خودسوزی كرد.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، ساعتی پیش فردی با ورود به درب اصلی ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، مبادرت به خودكشی كرد. پیگیری خبرنگار مهر درباره دلیلهای این اقدام، از آن حكایت می كند كه این فرد پیمانكار یكی از شركتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بوده كه به نشانه اعتراض، مبادرت به خودسوزی كرده است. گفته می شود كه بعد از این اقدام و دخالت حراست وزارت ارتباطات، این فرد به بیمارستان منتقل شده و تا كنون زنده است.

منبع: