سازمان فضایی ایران منتشر كرد؛ برآورد دمای زمین با تصاویر ماهواره ای، بالاترین سطح گرما در لوت

به گزارش روش سئو سازمان فضایی ایران با برآورد دمای سطح زمین از راه استفاده از تصاویر ماهواره ای و فناوری سنجش از دور، اعلام نمود: نقاطی از بیابان لوت، بالاترین سطوح گرمایی كشور را دارند.
به گزارش روش سئو به نقل از مهر، سازمان فضایی ایران با پردازش و استفاده از داده های ماهواره ای در اردیبهشت ماه امسال، دمای سطوح زمین را اندازه گیری نمود. برمبنای اطلاعات دریافتی از تصاویر ماهواره ای، بالاترین دمای ثبت شده در كره زمین، ۷۰.۳ درجه سانتیگراد در سال ۲۰۰۳ میلادی در منطقه ریگ یلان در شرق لوت است. این دما هیچگاه در لوت تكرار نشد اما پس از این سال منطقه ریگ یلان تا سال ۲۰۰۹ بالاترین دمای هر سال زمین را به خود اختصاص داد. هرچند این منطقه بیابانی جهت ثبت و انداره گیری دما فاقد ایستگاه هواشناسی است اما سازمان فضایی ایران با تاكید بر فناوری سنجش از دور بعنوان ابزاری مقرون به صرفه و تنها روش برآورد دمای سطح زمین در سطوح وسیع و گسترده، با پردازش و استفاده از داده های ماهواره ای از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ اقدام به اندازه گیری دمای سطوح زمین (land surface temperature) كرده است. این فعالیت می تواند برآوردی از سنجش میزان حرارت ساطع شده از كل ایران به خصوص مناطق بیابانی باشد.
نقشه های دمای سطح زمین نشان داده است كه عمدتاً و به صورت پیوسته نقاطی از بیابان لوت، بالاترین سطوح گرمایی كشور را دارند؛ به صورتی كه بیشترین مقادیر دمایی یعنی تقریباً ۶۴ درجه سانتی گراد مربوط به نواحی بیابانی لوت است. این مناطق بیشتر در توده های ماسه بادی ریگ یلان در شرق لوت واقع شده اند كه به علت جنس و رنگ مواد بستر كه تماماً ماسه بادی كرم رنگ هستند، سبب شده اند كه بیشترین حرارت آفتاب را جذب و به دنبال آن بالاترین دمای سطح زمین را از خود دفع كنند.