پل كهكشانی شناسایی شد

به گزارش روش سئو اخترشناسان موفق به شناسایی انتشارات رادیویی شده اند كه همانند یك پل دو خوشه كهكشانی را به یكدیگر متصل كرده بودند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از تك تایمز، اخترشناسان در مطالعه اخیرشان موفق به شناسایی یك پل رادیویی با طول ۱۰ میلیون سال نوری شدند.
بنابر گفته اخترشناسان این نخستین باری است كه این پدیده مشاهده شده است و دانشمندان امیدوارند بتوانند توسط آن به بینش جدیدی در مورد جهان دست یابند.
جهان بسیار گسترده است، اما این جهان فقط از فضای خالی همراه با كهكشان ها تشكیل نشده است.
این خوشه های كهكشانی توسط رشته های طولانی پلاسما به یكدیگر متصل می شوند. این رشته ها می توانند تا میلیون ها سال نوری گسترش یابند. این پل های كهكشانی بعنوان رشته هایی با گرد و غبار، گاز و حتی الكترون هایی كه در امتداد آنها در سرعت های فوق العاده سریع حركت می كنند، شناخته می شوند.
محققان شواهدی از میدان مغناطیسی موجود در امتداد یك رشته را شناسایی نمودند. این رشته تا فاصله ۱۰ میلیون سال نوری بین جفت خوشه های كهكشان”آبل ۰۳۹۹ “(Abell ۰۳۹۹) و “آبل ۰۴۰۱”(Abell ۰۴۰۱) كش می آید.
“فدریكا گوانی”(Federica Govoni) از “مؤسسه ملی اخترفیزیك ایتالیا”(Italy’s National Institute for Astrophysics) در گفتگو با شبكه “نشنال جیئوگرافیك”(National Geographic) اظهار داشت: اتصال انتشار رادیویی این خوشه كهكشانی تابحال مشاهده نشده است. در حالیكه اخترشناسان به علت فراوانی گاز داغ، ماده تاریك و ستاره ها قادر به مشاهده خوشه های كهكشانی هستند، اما دیدن چیزی كه میان این خوشه قرار دارد، بسیار دشوار است.
طی این مطالعه اخترشناسان از تلسكوپ رادیویی به نام “آرایه كم فركانس”(Low-Frequency Array) استفاده كردند.
آنها توانستند یك ردیف از انتشارات رادیویی قابل توجهی كه دو خوشه كهكشانی مذكور را به یكدیگر متصل كرده بودند شناسایی كنند. این انتشارات كه “سنكروترون”(synchrotron) نامیده می شوند توسط الكترون هایی كه در اطراف میدان مغناطیسی و با سرعت نور به شكل مارپیچ حركت می كنند، تولید می شوند.
تابش سنكروترون(به انگلیسی: Synchrotron radiation) یك تابش الكترومغناطیسی است كه توسط یك سنكروترون تولید شود. این تابش مشابه تابش سیكلوترون است اما در حركت ذرات آبستن در سرعت های نزدیك به سرعت نور در بین میدان های مغناطیسی تولید می شود.
اخترشناسان همینطور موفق شدند قدرت این میدان مغناطیسی كه تنها حدود یك میلیون بار ضعیف تر از میدان مغناطیسی زمین است تخمین بزنند.
یافته های این مطالعه در مجله “Science” منتشر گردید.