دوره كاهش فعالیت های خورشید شروع شد

به گزارش روش سئو ناسا اعلام نمود كه خورشید اخیرا در وضعیت حداقل فعالیت خود قرار گرفته است.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از دیلی میل، وضعیت “كمینه خورشیدی” دوره ای است كه فعالیت های خورشید در آن كاسته می شود و هر ۱۱ سال یك مرتبه اتفاق می افتد.
طی این زمان لكه ها و شراره های خورشیدی كمتر رخ می دهند.
لكه های خورشیدی، طوفان های مغناطیسی عظیمی هستند كه بخش سردتر و تاریك تر خورشید را نشان می دهند.
این در شرایطی است كه سطح خورشید تقریباً آرامش می یابد. ولی این آرامش می تواند منجر به بروز طوفان های مغناطیسی شود كه حتی مسافرت های هوایی را هم تحت تأثیر قرار می دهد و یا شبكه های برقی را هم نابود می كند.
وب سایت ” Space Weather” نوشت: در ۱۶ روز متوالی هیچ لكه خورشیدی ای در خورشید شناسایی نشد كه این نشانی برای بروز حالت كمینه فعالیت های خورشید است.

ناسا اخطار داد، زمانی كه خورشید این وضعیت را سپری كند، انتظار می رود كه فعالیت های خورشیدی مانند فوران های خورشیدی در چند سال آتی معمول تر شود.
همینطور در طول این دوره روشنایی كلی خورشید كمی كاسته می شود.
گفتنی است، زمانی كه خورشید در بیشینه فعالیت خود قرار می گیرد، لكه های خورشیدی آن به شدت افزایش می یابد و گرمایی بیشتر تولید می كند.

این تغییر حالت از بیشینه به كمینه و یا برعكس هم هر ۱۱ سال یك مرتبه عوض می شود.
ناسا قبل از این هم پیشبینی كرده بود كه دوره كمینه فعالیت های خورشیدی در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی اتفاق می افتد.
چونكه در سال ۲۰۱۴ میلادی خورشید شاهد تعداد زیادی لكه خورشیدی بود.
ستاره شناسان معمولاً دوره كمینه فعالیت خورشید را با كاهش دما مرتبط می كنند.