درمان جیبی!

به گزارش روش سئو محققان بیمارستان مك لین آمریكا، اپلیكیشنی برای تغییر عادات روحی نادرست بدون رجوع به متخصص طراحی كردند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از نیوز، این برنامه ساده كه CBM-I نام دارد احساسات افراد در موقعیت های مختلف را بر مبنای اختلالات مختلف روانی شناسایی می كند. در این تحقیق روش های درمانی چندین اختلال روانی و چگونگی درمان آن در منزل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
محقق این تحقیق، دكتر كورتنی بورد مدیر آزمایشگاه تحقیق و آموزش شناختی و تأثیرگذاری مك لین (CARE) اظهار نمود: روش درمان با CBM-I رفع عادت های روانی ناشی از اختلالات روانی است كه در خیلی از بیماری ها ایجاد می شود.
یكی از روش های درمانی در این اپلیكیشن گفتگو است كه از راه آن اشتباهات و احساسات نادرست تصحیح می شود.
وی اظهار داشت: افراد روزانه درگیر احساسات خود هستند و تشخیص صحیحی از نوع احساس خود ندارند و در نتیجه این تشخیص نادرست باعث اضطراب و یا افسردگی می شود كه با كمك این اپلیكیشن افراد تصور واقعی از احساس خویش را می یابند.
نتایج این تحقیق نشان داد عملكرد CBM-I در بیماران حاد روانپزشكی مؤثر و بیماری آنان بهبود یافت. خیلی از بیماران اعلام نمودند كه CBM-I به تقویت مراقبت های اولیه (CBT) كمك كرده است.
ایشان در ادامه اضافه كرد: با استفاده از برنامه گوشیهای هوشمند می توانیم CBM-I را به تعداد زیادی از افراد عرضه دهیم تا بتوانند مهارت های جدید را تمرین و عادت های ذهنی سالم ایجاد كنند. با این روش عادات منفی خود به خود حذف خواهد شد.
افراد تحت درمان می توانند بعد از ترك بیمارستان از این برنامه بهره برده و نتایج درمانی مشابه آن در مقایسه با درمان حضوری را مشاهده كنند.
محقق این تحقیق اظهار نمود: این روش درمانی را می توان «درمان جیبی» نامید، چون مراقب درمانی شما همیشه همراه شما خواهد بود.
نتایج این تحقیق در نشریه Behavior Therapy انتشار یافته است.