طبق رای دادگاه؛ فیسبوك باید سوابق خویش را در اختیار سهامداران قرار دهد

به گزارش روش سئو طبق رای دادگاهی در ایالت دلاور فیسبوك باید سوابق داخلی خود از روندهای حفظ حریم شخصی و دسترسی به اطلاعات كاربران را در اختیار سهامداران این شركت قرار دهد.
به گزارش روش سئو به نقل از رویترز، قاضی دادگاهی در دلاور (واقع در ایالات متحده آمریكا) به فیسبوك دستور داده آدرس ایمیل و سوابق داخلی مربوط به روندهای حفظ امنیت اطلاعات كاربران در این شركت را در اختیار سهامداران قرار دهد. این پرونده مربوط به شكایت سهامداران از فیسبوك بعد از آشكار شدن افشای اطلاعات كاربران در رسوایی كمبریج آنالایتیكا در ۲۰۱۵ میلادی است. بعد از رسوایی كمبریج آنالایتیكا، فیسبوك باید طبق توافقنامه با كمیسیون تجارت فدرال آمریكا اقدامات امنیتی خویش را قدرتمندتر می كرد. البته رسوایی تا سال ۲۰۱۸ میلادی فاش نشده بود. در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی سهامداران فیسبوك از این شركت شكایت كردند تا بتوانند سوابق مربوط به افشای اطلاعات كاربران در رسوایی كمبریج آنالایتیكا و موارد دیگر افشای اطلاعات را به دست بیاورند. آنها در صورت رصد هرگونه سو مدیریت از مدیران شركت شكایت خواهند كرد. به قول جوزف اسلایت قائم مقام دادگاه دلاور، سهامداران به صورت قانع كننده مبنایی قابل قبول از سو مدیریت احتمالی اعضای هیأت مدیره فیسبوك در مورد افشای اطلاعات كاربران عرضه كردند. در حكم قاضی دادگاه در اینباره نوشته شده است: شواهد عرضه شده در دادگاه مبنایی قابل قبول است و نشان داده است هیأت مدیره و مدیران ارشد اجرایی فیسبوك نتوانسته اند طبق توافقنامه با كمیسیون تجارت فدرال آمریكا عمل كنند. همینطور تلاش های آنان برای حفاظت از اطلاعات شخصی كاربران كافی نبوده است. نماینده فیسبوك و همینطور سهامداران از اظهار نظر در اینباره خودداری كردند. از جانب دیگر بعد از انتشار این خبر ارزش سهام فیسبوك ۱۹ درصد كاهش پیدا كرد.