سیستم جدید شورولت كه مانع رانندگی بدون كمربند نوجوانان می شودبعلاوهفیلم

روش سئو: شركت خودروسازی ˮشورولتˮ خاصیت جدیدی را در بعضی خودرو های خود تعریف كرده كه رانندگان نوجوان را از نبستن كمربند ایمنی منع می كند.
به گزارش روش سئو به نقل از ایسنا و به نقل از انگجت، در این خاصیت زمانیكه راننده، خودرو را از پارك خارج كرد، مجبور است حتما كمربند ایمنی خودرا ببندد. برای اینكه تا زمان بسته شدن كمربند ایمنی خودرو روشن نمی گردد.
سیستم “برای رانندگی، كمربند ایمنی را ببند” شامل هشدارهای دیداری و شنیداری است و بگفته این شركت خودروسازی برای نخستین بار است كه مورد استفاده قرار می گیرد.
البته این سیستم زمانی فعال است كه حالت “راننده نوجوان” در خودرو فعال باشد. بدین سبب رانندگان بزرگسال می توانند خطر رانندگی بدون بستن كمربند ایمنی را به جان بخرند و این حالت را غیرفعال كنند.
گفتنی است این سیستم در مدلهای “شورولت مالیبو”، “شورولت كلرادو” و “شورولت تراورس” اجرا می گردد.
دلیل “شورلت” جهت راه اندازی این سیستم این بوده است كه بنا بر اعلام “اداره ملی ایمنی ترافیك شهری”، بستن كمربند ایمنی بهترین راهی است كه رانندگان می توانند به هنگام تصادفات از خود محافظت كنند.
این در حالی است كه نوجوانان، پایین ترین میزان استفاده از كمربند ایمنی را دارند.
گفتنی است این سیستم گزارشاتی را برای ردیابی نوجوانان نمایش می دهد. بعنوان مثال فاصله رانندگی و یا تعداد دفعات فعال بودن وضعیت “سیستم ایمنی”.
بنابراین بطور قطع این تكنولوژی جدید به امنیت بیشتر رانندگان نوجوان كمك می نماید.
مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی كند.
فایل آنرا از اینجا دانلود كنید: video/mp4

منبع: